Live center
18.08.2018 12:00    Prebieha
18.08.2018 14:00   o 6m15s
18.08.2018 14:00   o 6m15s
18.08.2018 14:00   o 6m15s
18.08.2018 14:00   o 6m15s
18.08.2018 15:00   o 1h6m15s
19.08.2018 12:00   o 22h6m15s
19.08.2018 13:00   o 23h6m15s
19.08.2018 13:00   o 23h6m15s
19.08.2018 13:00   o 23h6m15s
19.08.2018 13:00   o 23h6m15s
19.08.2018 13:00   o 23h6m15s
19.08.2018 13:00   o 23h6m15s
19.08.2018 13:00   o 23h6m15s
19.08.2018 13:00   o 23h6m15s
19.08.2018 16:30   o 1d2h36m15s
19.08.2018 16:30   o 1d2h36m15s
19.08.2018 16:30   o 1d2h36m15s
19.08.2018 16:30   o 1d2h36m15s
19.08.2018 16:30   o 1d2h36m15s
19.08.2018 16:30   o 1d2h36m15s
19.08.2018 16:30   o 1d2h36m15s
19.08.2018 16:30   o 1d2h36m15s
18.08.2018 15:00   o 1h6m15s
19.08.2018 13:00   o 23h6m15s
19.08.2018 13:00   o 23h6m15s
19.08.2018 13:00   o 23h6m15s
19.08.2018 13:00   o 23h6m15s
19.08.2018 13:00   o 23h6m15s
19.08.2018 12:00   o 22h6m15s
19.08.2018 13:00   o 23h6m15s
19.08.2018 13:00   o 23h6m15s
19.08.2018 13:00   o 23h6m15s
18.08.2018 12:00    Prebieha
18.08.2018 14:00   o 6m15s
18.08.2018 14:00   o 6m15s
18.08.2018 14:00   o 6m15s
18.08.2018 14:00   o 6m15s
Súťaže
6. OMV liga dospelí PFZ (Muži)
6. OMV liga dospelí PFZ, 3. kolo
Do zápasu ostáva
1d2h36m15s
19.08.2018 16:30
19.08.2018 16:30   o 1d2h36m15s
Do zápasu ostáva
1d2h36m15s
19.08.2018 16:30
19.08.2018 16:30   o 1d2h36m15s
Do zápasu ostáva
1d2h36m15s
19.08.2018 16:30
19.08.2018 16:30   o 1d2h36m15s
Do zápasu ostáva
1d2h36m15s
19.08.2018 16:30
19.08.2018 16:30   o 1d2h36m15s
Do zápasu ostáva
1d2h36m15s
19.08.2018 16:30
19.08.2018 16:30   o 1d2h36m15s
Do zápasu ostáva
1d2h36m15s
19.08.2018 16:30
Do zápasu ostáva
1d3h6m15s
19.08.2018 17:00
7. liga dospelí PFZ (Muži)
7.liga dospelí PFZ, 3. kolo
Do zápasu ostáva
1h6m15s
18.08.2018 15:00
18.08.2018 15:00   o 1h6m15s
Do zápasu ostáva
23h6m15s
19.08.2018 13:00
19.08.2018 13:00   o 23h6m15s
Do zápasu ostáva
23h6m15s
19.08.2018 13:00
19.08.2018 13:00   o 23h6m15s
Do zápasu ostáva
23h6m15s
19.08.2018 13:00
19.08.2018 13:00   o 23h6m15s
Do zápasu ostáva
23h6m15s
19.08.2018 13:00
19.08.2018 13:00   o 23h6m15s
Do zápasu ostáva
23h6m15s
19.08.2018 13:00
Do zápasu ostáva
23h6m15s
19.08.2018 13:00
19.08.2018 13:00   o 23h6m15s
4. liga - dorast - U19 - PFZDORASTENCI (Muži)
4.liga dorast U19 PFZ, 2. kolo
17.08.2018 17:00
: 3
17.08.2018 17:00    Ukončený
18.08.2018 12:00
: 1
18.08.2018 12:00    Prebieha
Do zápasu ostáva
6m15s
18.08.2018 14:00
18.08.2018 14:00   o 6m15s
Do zápasu ostáva
6m15s
18.08.2018 14:00
18.08.2018 14:00   o 6m15s
Do zápasu ostáva
6m15s
18.08.2018 14:00
18.08.2018 14:00   o 6m15s
Do zápasu ostáva
6m15s
18.08.2018 14:00
18.08.2018 14:00   o 6m15s
3. liga - žiaci - U15 - PFZZIACI (Muži)
Žiaci U15 3.liga, 2. kolo
18.08.2018 11:00    Ukončený
18.08.2018 11:00
7 : 2
18.08.2018 11:00    Ukončený
18.08.2018 11:00
: 5
18.08.2018 11:00    Ukončený
18.08.2018 11:15
: 3
18.08.2018 11:15    Ukončený
18.08.2018 11:15
: 13
18.08.2018 11:15    Ukončený
Do zápasu ostáva
4d21h6m15s
23.08.2018 11:00
23.08.2018 11:00   o 4d21h6m15s
4. liga žiaci U15 PFZZIACI (Muži)
Žiaci U15 4.liga, 2. kolo
18.08.2018 10:30
13 : 4
18.08.2018 10:30    Ukončený
18.08.2018 11:00
: 0
18.08.2018 11:00    Prebieha
18.08.2018 11:00    Ukončený
18.08.2018 11:00
: 4
18.08.2018 11:00    Ukončený
Prípravky - U11 - PFZPRIPRAVKA (Muži)
Prípravka U11 sk "E", 1. kolo
15.08.2018 10:00
: 0
15.08.2018 10:00    Prebieha
15.08.2018 10:00
: 0
15.08.2018 10:00    Prebieha
Prípravky - U11 - PFZPRIPRAVKA (Muži)
Prípravka U11 sk. "D", 3. kolo
15.08.2018 10:00    Prebieha
15.08.2018 10:00
: 0
15.08.2018 10:00    Prebieha
Prípravky - U11 - PFZPRIPRAVKA (Muži)
Prípravka U11 sk. "C", 1. kolo
15.08.2018 10:00
: 0
15.08.2018 10:00    Prebieha
15.08.2018 10:00
: 0
15.08.2018 10:00    Prebieha
Prípravky - U11 - PFZPRIPRAVKA (Muži)
Prípravka U11 sk. "B", 3. kolo
15.08.2018 10:00    Prebieha
15.08.2018 10:00    Prebieha
Prípravky - U11 - PFZPRIPRAVKA (Muži)
Prípravka U11 sk. "A", 3. kolo
15.08.2018 10:00
: 0
15.08.2018 10:00    Prebieha
15.08.2018 10:00    Prebieha
Komisie
PP-DK-2018/2019-0006ÚS DK 16.08.2018-iné disciplin.previnenia
PP-DK-2018/2019-0005Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu
PP-DK-2018/2019-0004ÚS DK 9.8.2018 - časové obdobie
PP-DK-2018/2019-0003ÚS DK 2.8.2018 - podmienečné upustenie od zvyšku trestu
PP-KR-2018/2019-0003Vetácia Bijacovce
PP-KR-2018/2019-0002Vetácia Sp.Hrhov
PP-KR-2018/2019-0001Vetácia FO Výborná
PP-MK-2018/2019-0001Jeseň 2018/2019 - servis.poplatok za vedenie miezd
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Správy