Live center
29.07.2018 14:00   o 8d10h18m28s
29.07.2018 14:00   o 8d10h18m28s
29.07.2018 14:00   o 8d10h18m28s
29.07.2018 14:00   o 8d10h18m28s
29.07.2018 14:00   o 8d10h18m28s
29.07.2018 14:00   o 8d10h18m28s
29.07.2018 14:00   o 8d10h18m28s
29.07.2018 14:00   o 8d10h18m28s
29.07.2018 17:30   o 8d13h48m28s
29.07.2018 17:30   o 8d13h48m28s
29.07.2018 17:30   o 8d13h48m28s
29.07.2018 17:30   o 8d13h48m28s
29.07.2018 17:30   o 8d13h48m28s
29.07.2018 17:30   o 8d13h48m28s
04.08.2018 14:00   o 14d10h18m28s
04.08.2018 14:00   o 14d10h18m28s
04.08.2018 14:00   o 14d10h18m28s
04.08.2018 14:00   o 14d10h18m28s
29.07.2018 14:00   o 8d10h18m28s
29.07.2018 14:00   o 8d10h18m28s
29.07.2018 14:00   o 8d10h18m28s
29.07.2018 14:00   o 8d10h18m28s
29.07.2018 14:00   o 8d10h18m28s
29.07.2018 14:00   o 8d10h18m28s
29.07.2018 14:00   o 8d10h18m28s
29.07.2018 14:00   o 8d10h18m28s
29.07.2018 17:30   o 8d13h48m28s
29.07.2018 17:30   o 8d13h48m28s
29.07.2018 17:30   o 8d13h48m28s
29.07.2018 17:30   o 8d13h48m28s
29.07.2018 17:30   o 8d13h48m28s
29.07.2018 17:30   o 8d13h48m28s
04.08.2018 14:00   o 14d10h18m28s
04.08.2018 14:00   o 14d10h18m28s
04.08.2018 14:00   o 14d10h18m28s
04.08.2018 14:00   o 14d10h18m28s
Súťaže
Komisie
PP-STK-2018/2019-0002Štartovné 2018/2019
PP-STK-2018/2019-0001Štartovné súť.ročník 2018/2019
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Správy