Live center
26.05.2018 09:00   o 18h10m32s
26.05.2018 09:00   o 18h10m32s
26.05.2018 09:00   o 18h10m32s
26.05.2018 09:00   o 18h10m32s
26.05.2018 09:00   o 18h10m32s
26.05.2018 09:00   o 18h10m32s
26.05.2018 09:00   o 18h10m32s
26.05.2018 09:00   o 18h10m32s
26.05.2018 09:00   o 18h10m32s
26.05.2018 09:00   o 18h10m32s
26.05.2018 10:00   o 19h10m32s
26.05.2018 11:00   o 20h10m32s
26.05.2018 11:00   o 20h10m32s
26.05.2018 11:30   o 20h40m32s
26.05.2018 13:30   o 22h40m32s
26.05.2018 13:30   o 22h40m32s
26.05.2018 13:30   o 22h40m32s
26.05.2018 13:30   o 22h40m32s
26.05.2018 13:30   o 22h40m32s
26.05.2018 11:30   o 20h40m32s
26.05.2018 13:30   o 22h40m32s
26.05.2018 13:30   o 22h40m32s
26.05.2018 10:00   o 19h10m32s
26.05.2018 11:00   o 20h10m32s
26.05.2018 11:00   o 20h10m32s
26.05.2018 13:30   o 22h40m32s
26.05.2018 13:30   o 22h40m32s
26.05.2018 13:30   o 22h40m32s
26.05.2018 09:00   o 18h10m32s
26.05.2018 09:00   o 18h10m32s
26.05.2018 09:00   o 18h10m32s
26.05.2018 09:00   o 18h10m32s
26.05.2018 09:00   o 18h10m32s
26.05.2018 09:00   o 18h10m32s
26.05.2018 09:00   o 18h10m32s
26.05.2018 09:00   o 18h10m32s
26.05.2018 09:00   o 18h10m32s
26.05.2018 09:00   o 18h10m32s
Súťaže
6. OMV liga dospelí PFZ (Muži)
6.liga dospelí PFZ, 22. kolo
19.05.2018 17:00
5 : 1
19.05.2018 17:00    Ukončený
20.05.2018 17:00    Ukončený
20.05.2018 17:00
6 : 0
20.05.2018 17:00    Ukončený
20.05.2018 17:00    Ukončený
20.05.2018 17:00    Ukončený
20.05.2018 17:00    Ukončený
20.05.2018 17:15    Ukončený
7. liga dospelí PFZ (Muži)
7.liga dospelí PFZ, 22. kolo
19.05.2018 17:00
: 1
19.05.2018 17:00    Ukončený
20.05.2018 13:30
: 5
20.05.2018 13:30    Ukončený
20.05.2018 13:30
: 7
20.05.2018 13:30    Ukončený
20.05.2018 13:30
4 : 1
20.05.2018 13:30    Ukončený
20.05.2018 13:30
8 : 2
20.05.2018 13:30    Ukončený
20.05.2018 13:40
: 2
20.05.2018 13:40    Ukončený
20.05.2018 13:47    Ukončený
8. liga dospelí PFZ (Muži)
8.liga dospelí PFZ, 13. kolo
20.05.2018 13:30    Ukončený
20.05.2018 13:30
14 : 0
20.05.2018 13:30    Ukončený
20.05.2018 13:30
: 6
20.05.2018 13:30    Ukončený
20.05.2018 13:40
: 7
20.05.2018 13:40    Ukončený
POHÁR PFZ (Muži)
POHÁR PFZ, 4. kolo
23.05.2018 17:00
: 4
23.05.2018 17:00    Ukončený
4. liga - dorast - U19 - PFZDORASTENCI (Muži)
4.liga dorast U19 sk. "B", 18. kolo
Do zápasu ostáva
1d1h10m32s
26.05.2018 16:00
26.05.2018 16:00   o 1d1h10m32s
Do zápasu ostáva
1d1h10m32s
26.05.2018 16:00
26.05.2018 16:00   o 1d1h10m32s
Do zápasu ostáva
1d1h10m32s
26.05.2018 16:00
26.05.2018 16:00   o 1d1h10m32s
4. liga - dorast - U19 - PFZDORASTENCI (Muži)
4.liga dorast U19 sk. "A", 16. kolo
Do zápasu ostáva
1d1h10m32s
26.05.2018 16:00
26.05.2018 16:00   o 1d1h10m32s
Do zápasu ostáva
1d1h10m32s
26.05.2018 16:00
26.05.2018 16:00   o 1d1h10m32s
Do zápasu ostáva
1d1h10m32s
26.05.2018 16:00
26.05.2018 16:00   o 1d1h10m32s

Do zápasu ostáva
1d1h10m32s
26.05.2018 16:00
26.05.2018 16:00   o 1d1h10m32s
Do zápasu ostáva
1d1h10m32s
26.05.2018 16:00
26.05.2018 16:00   o 1d1h10m32s
3. liga - žiaci - U15 - PFZZIACI (Muži)
3.liga žiaci U15 PFZ, 19. kolo
Do zápasu ostáva
20h40m32s
26.05.2018 11:30
26.05.2018 11:30   o 20h40m32s
Do zápasu ostáva
22h40m32s
26.05.2018 13:30
26.05.2018 13:30   o 22h40m32s
Do zápasu ostáva
22h40m32s
26.05.2018 13:30
26.05.2018 13:30   o 22h40m32s
Do zápasu ostáva
22h40m32s
26.05.2018 13:30
Do zápasu ostáva
1d20h10m32s
27.05.2018 11:00
27.05.2018 11:00   o 1d20h10m32s
Do zápasu ostáva
7d2h10m32s
01.06.2018 17:00
4. liga - žiaci - U15 - PFZZIACI (Muži)
4.liga žiaci U15 sk. "B", 18. kolo
Do zápasu ostáva
20h10m32s
26.05.2018 11:00
26.05.2018 11:00   o 20h10m32s
Do zápasu ostáva
22h40m32s
26.05.2018 13:30
26.05.2018 13:30   o 22h40m32s
Do zápasu ostáva
22h40m32s
26.05.2018 13:30
26.05.2018 13:30   o 22h40m32s
4. liga - žiaci - U15 - PFZZIACI (Muži)
4.liga žiaci U15 sk. "A", 18. kolo
Do zápasu ostáva
19h10m32s
26.05.2018 10:00
26.05.2018 10:00   o 19h10m32s
Do zápasu ostáva
20h10m32s
26.05.2018 11:00
26.05.2018 11:00   o 20h10m32s
Do zápasu ostáva
22h40m32s
26.05.2018 13:30
26.05.2018 13:30   o 22h40m32s
Prípravky U11 - PFZPRIPRAVKA (Muži)
Prípravka U11 sk. "E", 16. kolo

22.05.2018 10:00
: 0
22.05.2018 10:00    
0
Prípravky U11 - PFZPRIPRAVKA (Muži)
Prípravka U11 sk. "D", 42. kolo
05.05.2018 09:00
: 3
05.05.2018 09:00    Ukončený
05.05.2018 09:00
: 4
05.05.2018 09:00    Ukončený

22.05.2018 10:00
: 0
22.05.2018 10:00    
0
Prípravky U11 - PFZPRIPRAVKA (Muži)
Prípravka U11 sk. "C", 20. kolo
Do zápasu ostáva
8d10m32s
02.06.2018 15:00
02.06.2018 15:00   o 8d10m32s
Do zápasu ostáva
8d10m32s
02.06.2018 15:00
02.06.2018 15:00   o 8d10m32s
Prípravky U11 - PFZPRIPRAVKA (Muži)
Prípravka U11 sk. "B", 44. kolo

22.05.2018 09:00
: 0
22.05.2018 09:00    
0
22.05.2018 09:00    Prebieha
22.05.2018 09:00    
  OFK Kravany
(odstúpené)
0
Prípravky U11 - PFZPRIPRAVKA (Muži)
Prípravka U11 sk. "A", 19. kolo
08.05.2018 09:00    Prebieha
08.05.2018 09:00
: 0
08.05.2018 09:00    Prebieha
Prípravka - U10 - PFZPRIPRAVKA (Muži)
Prípravka U10 sk. "E", 16. kolo

22.05.2018 10:00
: 0
22.05.2018 10:00    
0
Komisie
PP-STK-2017/2018-0120termíny prípraviek
PP-STK-2017/2018-0119Kontumácie prípravka - Lúčivná
PP-STK-2017/2018-0118Zmena UHČ Švábovce - Sp.St.Ves
PP-STK-2017/2018-0117Zmena UHČ Podhorany - L.Teplička
PP-DK-2017/2018-0074Odpustenie zvyšku trestu Matucha Rastislav
PP-DK-2017/2018-0073ÚS DK 17.5.2018 - iné disc.previnenia
PP-DK-2017/2018-0072ÚS DK 17.5.2018 - počet stretnutí
PP-DK-2017/2018-0071ÚS DK 10.5.2018 - iné disc.previnenia
PP-KR-2017/2018-0014Pochvala na výkon R
PP-KR-2017/2018-0013Videozáznam V.Slavkov - Sp.Štvrtok
PP-KR-2017/2018-0012Vetácia Bijacovce
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Regionálne správy
Správy