Športovo-technická komisia
Členovia
Jaroslav Guballa
Vladimír Gavalier
Miroslav Koščák
Ján Gandžala
Tajomníci
Rozhodnutia
PP-STK-2017/2018-0098Turnaje prípraviek U11
PP-STK-2017/2018-0097Zmena UHČ U15 V.Lomnica
PP-STK-2017/2018-0096Zmena UHČ Hranovnica - Poprad B
PP-STK-2017/2018-0095Zmena UHČ Šuňava - Kurimany
PP-STK-2017/2018-0094ÚS DK 12.4.2018 - iné disc.previnenia
PP-STK-2017/2018-0093Ostaršenie Stráže
PP-STK-2017/2018-0092Predvolanie Šuńava
PP-STK-2017/2018-0091Neskoré začiatky stretnutí
PP-STK-2017/2018-0090Organizovanie turnaja U11 - V.Lomnica
PP-STK-2017/2018-0089Odhlásenie družstva dorastu Vrbov zo súťaže
PP-STK-2017/2018-0088Nenastúpenie na stretnutie Slov.Ves - Vrbov
PP-STK-2017/2018-0086Kontumácia Šuňava - Bijacovce
PP-STK-2017/2018-0085Zmena UHČ Výborná Slov.Ves
PP-STK-2017/2018-0083Zmena UHČ 7.liga Sp.Štiavnik - Sp.Hanušovce
PP-STK-2017/2018-0080Volebná konferencia PFZ
PP-STK-2017/2018-0079Zmena UHČ Výborná - Lučivná
PP-STK-2017/2018-0078Zmena UHČ L.Teplička - Sp.Belá
PP-STK-2017/2018-0076Nahodenie zápisov U10,U11
PP-STK-2017/2018-0075Zmena UHČ Sp.Hrhov - Sp.Belá B
PP-STK-2017/2018-0074Turnaje prípraviek
PP-STK-2017/2018-0073Kontumácka Kurimany - Dravce
PP-STK-2017/2018-0072kontumácia Hôrka - Sp.Štiavnik dorast
PP-STK-2017/2018-0071Turnaje prípraviek
PP-STK-2017/2018-0070Dohrávané stretnutie Sp.Štvrtok - Toporec
PP-STK-2017/2018-0069Zmena UHČ Matiašovce - Podhorany
PP-STK-2017/2018-0068Zmena UHČ Sp.Teplica - Hozelec - 6.liga
PP-STK-2017/2018-0067Zmena UHČ Hôrka - Vrbov
PP-STK-2017/2018-0066Zmena UHČ Sp.Teplica - Hozelec - žiaci
PP-STK-2017/2018-0065Turnaj U11 Vlkovce
PP-STK-2017/2018-0064Kontumácia žiaci Šuňava - V.Slavkov
PP-STK-2017/2018-0063Zmena UHČ dorast Poprad B - Bijacovce
PP-STK-2017/2018-0062Zmena UHČ žiaci Sp.ST.Ves - Švábovce
PP-STK-2017/2018-0061Zmena UHČ Poprad B - Hôrka dorast
PP-STK-2017/2018-0060Pokuta Hozelec - pokles pod 7
PP-STK-2017/2018-0059Zmena UHČ Stráže - Poprad B - dorast
PP-STK-2017/2018-0058Predvolanie na ŠTK:
PP-STK-2017/2018-0057Prípravky - žiadosť
PP-STK-2017/2018-0056Kontumácia 6.liga Sp.St.Ves - L.Teplička
PP-STK-2017/2018-0055Organizovanie turnajov U11
PP-STK-2017/2018-0054Zmena UHČ Hranovnica - Bijacovce - dorast
PP-STK-2017/2018-0053Zamietnutie žiadosti
PP-STK-2017/2018-0052Zmena UHČ Huncovce - Sp.St.Ves žiaci
PP-STK-2017/2018-0051Zmena UHČ ziaci Štrba - Gánovce
PP-STK-2017/2018-0050Predvolanie na ŠTK:
PP-STK-2017/2018-0049Natáčanie videa - pohár PFZ