Športovo-technická komisia
PP-STK-2016/2017-0127
Pokuta L.Teplička - nenastúpenie
DK trestá FK Liptovská Teplička fin. pokutou 240 € za neúčasť na stretnutí 4.ligy dorast sk. A v Bijacovciach - podľa RS PFZ 7/g. + 5 €
Rozhodnutie: PP-STK-2016/2017-0127
Dátum zaevidovania: 17.06.2017 09:29
Dátum vyriešenia: 17.06.2017 09:30
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
5 EUR 17.06.2017 09:30
POKUTY