Športovo-technická komisia
PP-STK-2017/2018-0050
Predvolanie na ŠTK:
ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 13.9.2017 o 15,30 hod. zástupcov klubov 6 ligy : V. Slavkov, L. Teplička, Hozelec, Stráže, Vikartovce, Sp. Stará Ves, Sp. Hrhov, Toporec, Hôrka . Na zasadnutie požadujeme doniesť licenciu trénera, ktorý je uvádzaný v Zápise o stretnutí.
Rozhodnutie: PP-STK-2017/2018-0050
Dátum zaevidovania: 08.09.2017 17:48
Dátum vyriešenia: 08.09.2017 17:48
Stav: Vyriešené