Disciplinárna komisia
Členovia
Ján Gallik
Tajomníci
Rozhodnutia
PP-DK-2017/2018-0063ÚS DK 18.4.2018 - iné DP
PP-DK-2017/2018-0062ÚS DK 18.4.2018 - počet stretnutí
PP-DK-2017/2018-0061Upustenie od zvyšku strestu 12.4.2018
PP-DK-2017/2018-0060ÚS DK 12.4.2018 - počet stretnutí
PP-DK-2017/2018-0059Pokles pod Šuňava - Bijacovce
PP-DK-2017/2018-0058V.Slavkov - nedotočený videozáznam
PP-DK-2017/2018-0057ÚS DK 4.4.2018 - počet stretnutí
PP-DK-2017/2018-0056Pokuta Výborná
PP-DK-2017/2018-0055Pokuta Hôrka
PP-DK-2017/2018-0054ÚS DK 8.11.2017 - počet stretnutí
PP-DK-2017/2018-0053Opakované neskoré začiatky stretnutí
PP-DK-2017/2018-0052ÚS DK 31.10.2017 - počet stretnutí
PP-DK-2017/2018-0051Nekvalitný videozáznam Vikartovce
PP-DK-2017/2018-0050ÚS DK 25.10.2017 - počet stretnutí
PP-DK-2017/2018-0049Podmienečne uzavreté ihrisko Sp.Štvrtok
PP-DK-2017/2018-0048Sp.Štvrtok, HNS usporiadateľ.služby
PP-DK-2017/2018-0047L.Teplička - usporiad.služba
PP-DK-2017/2018-0046ÚS DK 19.10.2017 - časové obdobie
PP-DK-2017/2018-0045ÚS DK 19.102017 - počet stretnutí
PP-DK-2017/2018-0044Pokuta Sp.Štiavnik - nenastúpenie
PP-DK-2017/2018-0043Pokura Vernár
PP-DK-2017/2018-0042ÚS DK 12.10.2017 - časové obdobie
PP-DK-2017/2018-0041ÚS DK 12.10.2017 - počet stretnutí
PP-DK-2017/2018-0040Pokuta Jánovce, Výborná
PP-DK-2017/2018-0039ÚS DK 5.10.2017 - časové obdobie
PP-DK-2017/2018-0038ÚS DK 5.10.2017 - počet stretnutí
PP-DK-2017/2018-0037Pokuta Sp.Bystré
PP-DK-2017/2018-0036Pokuta Šuňava - nenastúpenie žiaci
PP-DK-2017/2018-0035ÚS DK 28.9.2017 - časové obdobie
PP-DK-2017/2018-0034ÚS DK 28.9.2017 - počet stretnutí
PP-DK-2017/2018-0033Toporec pokuta
PP-DK-2017/2018-0031Žiadosti o odpustenie zvyšku trestu Dunaj-Jurčo - Sp.Teplica
PP-DK-2017/2018-0030ÚS DK 20.9.2017 - počet stretnutí
PP-DK-2017/2018-0029Pokarhanie Sp.Bystré
PP-DK-2017/2018-0028Pokuta L.Teplička
PP-DK-2017/2018-0027ÚS DK 14.9.2017 - časové obdobie
PP-DK-2017/2018-0026ÚS DK 14.9.2017 - počet stretnutí
PP-DK-2017/2018-0025DK - doplnenie ÚS
PP-DK-2017/2018-0024Vyadrenie OFK ŠUňava
PP-DK-2017/2018-0023Žiadosti o odpustenie zvyšku trestu Bijacovce
PP-DK-2017/2018-0022Pokuta V.Slavkov
PP-DK-2017/2018-0021Odhlásenie družstva Kravany - U11
PP-DK-2017/2018-0020Pokuta Kravany - nenastúpenie na turnaj U11
PP-DK-2017/2018-0019ÚS DK 6.9.2017 - časové obdobie
PP-DK-2017/2018-0018ÚS DK 6.9.2017 - počet stretnutí
PP-DK-2017/2018-0017Zastavenie činnosti OFK ŠUňava
PP-DK-2017/2018-0016Žiadosť o stanovisko OFK ŠUňava
PP-DK-2017/2018-0015Vernár pokuta
PP-DK-2017/2018-0014Pokuta Výborná