Disciplinárna komisia
Členovia
Ján Gallik
Tajomníci
Rozhodnutia
PP-DK-2016/2017-0098Inzultácia AR divákom v stretnutí Vrbov - Sp.St.Ves
PP-DK-2016/2017-0097Neúčasť na zasadnutí ŠTK
PP-DK-2016/2017-0096Opakované neskoré začiatky stretnutí
PP-DK-2016/2017-0095Toporec - Hozelec - NS
PP-DK-2016/2017-0094Neúčasť na stretnutí Podolínec v Huncovciach
PP-DK-2016/2017-0093Disciplin.opatrenie TJ Partizán Vernár
PP-DK-2016/2017-0092Kontumácia Huncovce - Podolínec dorast
PP-DK-2016/2017-0091Prerokovanie námietky FK Toporec
PP-DK-2016/2017-0090ÚS DK 17.5.2017 - časové obdobie
PP-DK-2016/2017-0089ÚS DK 17.5.2017 - počet stretnutí
PP-DK-2016/2017-0088Pokuta Dravce
PP-DK-2016/2017-0087Zastavenie činnosti
PP-DK-2016/2017-0086ÚS DK 11.5.2017 - počet stretnutí
PP-DK-2016/2017-0084Pokuta Dravce - opakované neskoré začiatky stretnutí
PP-DK-2016/2017-0083Pokuta nenastúpenie Podolínec - dorast
PP-DK-2016/2017-0082Pokarhanie Bijacovce
PP-DK-2016/2017-0081Zastavenie činnosti Milan Zemna (ŠUňava)
PP-DK-2016/2017-0080Zamietnutie žiadosti o odpustenie zvyšku trestu Mihalik Branislav
PP-DK-2016/2017-0079Žiadosť o odpusenie trestu Vdovjak Anton
PP-DK-2016/2017-0078ÚS DK 4.5.2017 - počet stretnutí
PP-DK-2016/2017-0077Žiadosť o odpustenie trestu Háber Martin
PP-DK-2016/2017-0076Uvoľnenie činnosti
PP-DK-2016/2017-0075Pokarhanie Výborná
PP-DK-2016/2017-0074ÚS DK 26.4.2017 - časové obdobie
PP-DK-2016/2017-0073ÚS DK 26.4.2017 - počet stretnutí
PP-DK-2016/2017-0071Vlkovce - vykázanie z lavičky
PP-DK-2016/2017-0070Pokuta Výborná
PP-DK-2016/2017-0069Sp.St.Ves - pokuta
PP-DK-2016/2017-0068Zastavenie činnosti
PP-DK-2016/2017-0066Videozáznam Sp.Štiavnik - Výborná
PP-DK-2016/2017-0065Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu Diabelko ľubomír
PP-DK-2016/2017-0064Zastavenie činnosti Rudolf Mirga 1083085
PP-DK-2016/2017-0063ÚS DK 19.4.2017 - časové obdobie
PP-DK-2016/2017-0062ÚS DK 19.4.2017 - počet stretnutí
PP-DK-2016/2017-0061ÚS DK 12.4.2017 - počet stretnutí
PP-DK-2016/2017-0060Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu
PP-DK-2016/2017-0059Pozastavenie činnosti
PP-DK-2016/2017-0058Pokuta - čl. 18,8 RS
PP-DK-2016/2017-0057Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu Šebest Vladimír (Vikartovce
PP-DK-2016/2017-0056ÚS DK 4.4.2016 - počet stretnutí
PP-DK-2016/2017-0055Chybne zadaná položka
PP-DK-2016/2017-0054ÚS DK 9.11.2016
PP-DK-2016/2017-0053ÚS DK 2.11.2016
PP-DK-2016/2017-0052Žiadosť o odpustenie trestu Toporec
PP-DK-2016/2017-0051Nenastúpenie na stretnutie žiakov Sp.St.Ves - Kravany
PP-DK-2016/2017-0050Opakované neskoré začiatky stretnutí
PP-DK-2016/2017-0049Zamietnutie žiadosti o odpustenie zvyšku trestu Huličiar Michal Šuňava