Disciplinárna komisia
Členovia
Ján Gallik
Tajomníci
Rozhodnutia
PP-DK-2017/2018-0006Pokarhanie - Slov.Ves
PP-DK-2017/2018-0005Pokuta L.Teplička
PP-DK-2017/2018-0004Pokuta Sp.St.Ves
PP-DK-2017/2018-0003Vikartovce pokuta
PP-DK-2017/2018-0002ÚS DK 10.8.2017 - počet stretnutí
PP-DK-2017/2018-0001Zrušenie trestu Vernarec Marián L.Teplička