Disciplinárna komisia
Členovia
Ján Gallik
Tajomníci
Rozhodnutia
PP-DK-2018/2019-0006ÚS DK 16.08.2018-iné disciplin.previnenia
PP-DK-2018/2019-0005Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu
PP-DK-2018/2019-0004ÚS DK 9.8.2018 - časové obdobie
PP-DK-2018/2019-0003ÚS DK 2.8.2018 - podmienečné upustenie od zvyšku trestu
PP-DK-2018/2019-0002ÚS DK 2.8.2018 - iné disciplin.previnenie
PP-DK-2018/2019-0001ÚS DK 2.8.2018 - počet stretnutí, čas.obdobie