Disciplinárna komisia
PP-DK-2016/2017-0053
ÚS DK 2.11.2016
- DK trestá : zastavením činnosti nepodmienečne za 5x ŽK : 1 stretnutie: - Matúš Budaj 1251296 / Sp.Bystré / + 10€ - Martin Varmus 1222515 / Vrbov / + 10€ 3 stretnutia : -Vladimír Šebest 1189742 / Vikartovce / + 10€ - DK trestá FK Sp.Štvrtok pokarhaním za NS a vykázanie z lavičky p.Bajtoša Ľubomíra počas stretnutia Sp.Štvrtok – Vikartovce. Zároveň trestá menovaného podmienečným zákazom výkonu akejkoľvek funkcie v súvislosti so súť.stretnutím na 3 stretnutia. – popl.10 €. - DK trestá na návrh ŠTK FK Sp.Teplica /dospelí/ , FK Dravce /dospelí/, Vlková / dospelí/ finančnou pokutou 7 € za opakované zapríčinenie neskorého začiatku stretnutia podľa RS 8/18
Rozhodnutie: PP-DK-2016/2017-0053
Dátum zaevidovania: 03.11.2016 19:01
Dátum vyriešenia: 07.04.2017 19:03
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Matúš Budaj 10 EUR 03.11.2016 19:01
Martin Varmus 10 EUR 03.11.2016 19:01
Vladimír Šebest 10 EUR 03.11.2016 19:02
10 EUR 03.11.2016 19:02
POKUTY