Disciplinárna komisia
PP-DK-2016/2017-0058
Pokuta - čl. 18,8 RS
- DK trestá na návrh ŠTK : FK Výborná, FK Vernár finančnou pokutou 7 € z dôvodu opakovaných zapríčinení neskorých začiatkov stretnutí, podľa RS – 18.8.
Rozhodnutie: PP-DK-2016/2017-0058
Dátum zaevidovania: 07.04.2017 19:05
Dátum vyriešenia: 07.04.2017 19:06
Stav: Vyriešené
POKUTY