Disciplinárna komisia
PP-DK-2016/2017-0059
Pozastavenie činnosti
- DK na základe zápisu R zo stretnutia 6.ligy dospelých 15.kolo Sp. Hrhov – Vrbov pozastavuje činnosť do vyriešenia prípadu hráčom : Ľubomír Glevický 1087301 / Spišský Hrhov /, Marek Ondrejka 1215990 / Vrbov /. DK zároveň žiada FK Spišský Hrhov o doručenie video záznamu z uvedeného stretnutia do 7.04.2017 – 14:00 hod.
Rozhodnutie: PP-DK-2016/2017-0059
Dátum zaevidovania: 07.04.2017 19:07
Dátum vyriešenia: 07.04.2017 19:07
Stav: Vyriešené