Disciplinárna komisia
PP-DK-2016/2017-0060
Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu
- DK mení zvyšok trestu na podmienečný – Gregor Jung 1287124 (Hôrka-dorast) so skúšobnou dobou 3 mesiace do 12.07.2017 – popl. 5€
Rozhodnutie: PP-DK-2016/2017-0060
Klub: TJ Baník Hôrka
Dátum zaevidovania: 14.04.2017 14:22
Dátum vyriešenia: 14.04.2017 14:23
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Gregor Jung 5 EUR 14.04.2017 14:22