Disciplinárna komisia
PP-DK-2016/2017-0061
ÚS DK 12.4.2017 - počet stretnutí
DK trestá : zastavením činnosti nepodmienečne na: 1 stretnutie: Mirga Emil 1207393 (Výborná) – čl.37/3 + 10 € Bosák Tomáš 1273968 (Sp.Hrhov) – čl.37/3 + 10 € Glevický Ľubomír 1087301 (Sp.Hrhov) –čl.37/3 - odstál 9.4.2017 + 10 € 2 stretnutia : Diabelko Ľubomír 1150533 (Lúčivná)- čl.48/1b,2 + 10 € Háber Martin 1206214 (Lendak) – čl. 49/1a,2 + 10 € Ondrejka Marek 1215990 (Vrbov) - čl37/3, 48/1a,2a - od 4.4.2017 + 10 € 3 stretnutia : Jakubec Patrik 1240663 (Sp.Štvrtok) – čl.49/1a,2 + 10 € 1 stretnutie : za 5 ŽK : Maťaš Jozef 1302407 (Sp.Belá ) + 10 € Sabol Marián 1253890 (Sp.Štvrtok) + 10 €
Rozhodnutie: PP-DK-2016/2017-0061
Dátum zaevidovania: 14.04.2017 14:32
Dátum vyriešenia: 04.05.2017 10:05
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Emil Mirga 10 EUR 14.04.2017 14:32
Tomáš Bosák 10 EUR 14.04.2017 14:33
Ľubomír Glevický 10 EUR 14.04.2017 14:33
Ľubomír Diabelko 10 EUR 14.04.2017 14:33
Martin Háber 10 EUR 14.04.2017 14:34
Marek Ondrejka 10 EUR 14.04.2017 14:34
Patrik Jakubec 10 EUR 14.04.2017 14:34
Jozef Maťaš 10 EUR 14.04.2017 14:35
Marián Sabol 10 EUR 14.04.2017 14:35