Disciplinárna komisia
PP-DK-2016/2017-0121
Pokuty
DK trestá FK L.Teplička -dorast, V.Tatry – dorast, Hozelec – dospelí, Vikartovce – dospelí, finančnou pokutou 7 € za zapríčinenie neskorých začiatkov stretnutí, podľa RS 18.8.
Rozhodnutie: PP-DK-2016/2017-0121
Dátum zaevidovania: 11.06.2017 19:27
Dátum vyriešenia: 11.06.2017 19:29
Stav: Vyriešené
POKUTY