Disciplinárna komisia
PP-DK-2017/2018-0002
ÚS DK 10.8.2017 - počet stretnutí
DK trestá : zastavením činnosti nepodmienečne na: 3 stretnutia - Denis Hasaj 1267960 /Sp. Hrhov/ čl. 48/1c, 2b + 10 €
Rozhodnutie: PP-DK-2017/2018-0002
Dátum zaevidovania: 09.08.2017 21:56
Dátum vyriešenia: 09.08.2017 21:57
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Denis Hasaj 10 EUR 09.08.2017 21:57