Disciplinárna komisia
PP-DK-2017/2018-0004
Pokuta Sp.St.Ves
- DK trestá FK Sp.St.Ves finančnou pokutou 100 € za HNS divákov počas a po stretnutí 6.ligy 1.kolo - Sp.St.Ves – Vikartovce. - DK nariaďuje FK Sp.St.Ves zabezpečiť zákaz zdržiavania sa v areáli štadióna FK Sp.St.Ves počas majstrovských stretnutí vo všetkých súťažiach riadených PFZ, ako aj všetkých majstrovských stretnutí FK Sp.St.Ves na ihriskách súperov p. Vladimírovi Fabiánovi 1183689 nepodmienečne do 31.12.2017, podľa DP čl.20 / 2,3 – popl. 10 €
Rozhodnutie: PP-DK-2017/2018-0004
Klub: TJ Dunajec Spišská Stará Ves
Dátum zaevidovania: 09.08.2017 22:01
Dátum vyriešenia: 09.08.2017 22:02
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 09.08.2017 22:02
POKUTY