Disciplinárna komisia
PP-DK-2017/2018-0022
Pokuta V.Slavkov
- DK trestá na návrh ŠTK FK Veľký Slavkov sumou 7 € za zapríčinenie neskorých začiatkov stretnutí – RS čl. 8/18.
Rozhodnutie: PP-DK-2017/2018-0022
Dátum zaevidovania: 08.09.2017 18:04
Dátum vyriešenia: 08.09.2017 18:05
Stav: Vyriešené
POKUTY