Disciplinárna komisia
PP-DK-2017/2018-0023
Žiadosti o odpustenie zvyšku trestu Bijacovce
- DK zamieta žiadosť o odpustenie zvyšku trestu hráča Tomáš Krupa 1273041 – FK Bijacovce + popl 10€. - DK zamieta žiadosť o odpustenie zvyšku trestu hráča Ľubomír Pavluvčík 1269720 – FK Bijacovce + popl 10€.
Rozhodnutie: PP-DK-2017/2018-0023
Klub: FK Bijacovce
Dátum zaevidovania: 08.09.2017 18:06
Dátum vyriešenia: 08.09.2017 18:08
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Tomáš Krupa 10 EUR 08.09.2017 18:07
Ľubomír Pavluvčík 10 EUR 08.09.2017 18:07