Disciplinárna komisia
PP-DK-2017/2018-0024
Vyadrenie OFK ŠUňava
- DK berie na vedomie list OFK Šuňava. Riadiaci zväz zvoláva pracovné stretnutie s OO PZ Poprad.
Rozhodnutie: PP-DK-2017/2018-0024
Klub: OFK Šuňava
Dátum zaevidovania: 08.09.2017 18:08
Dátum vyriešenia: 08.09.2017 18:08
Stav: Vyriešené