Disciplinárna komisia
PP-DK-2017/2018-0025
DK - doplnenie ÚS
- DK na základe podnetu KR zo vzhliadnutia videozáznamu zo stretnutia 6.ligy Sp.Štvrtok – Sp.Teplica - /situácia z 89´/ DK trestá: -zastavením činnosti na 2 stretnutia nepodmienečne Patrik Pafko, 1252941 /Sp.Teplica/, podľa DP, čl.49/1a,2a + 10 € -zastavením činnosti na 2 stretnutia nepodmienečne Matej Sagula,1269765 /Sp.Štvrtok/, podľa DP, čl.49/1a,2a + 10 € - DK na základe šetrenia KR a vzhliadnutia videozáznamu rešpektuje opravu zápisu - udelenie ŽK hráčovi FK Sp.Teplica č.27 /Martin Varmus/ namiesto hráča č.15 /Tomáš Svitana/.
Rozhodnutie: PP-DK-2017/2018-0025
Dátum zaevidovania: 09.09.2017 08:43
Dátum vyriešenia: 09.09.2017 08:48
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Patrik Pafko 10 EUR 09.09.2017 08:43
Matej Sagula 10 EUR 09.09.2017 08:43