Odvolacia komisia
PP-OK-2016/2017-0001
Odvolanie OFK Jánovce
Rozhodnutie Odvolacej komisie PFZ: Odvolacia komisia PFZ v súlade s čl. 60, ods. 14.b) Stanov SFZ a čl. 51/11d stanov PFZ odvolanie OFK Jánovce z a m i e t a. Zdôvodnenie: Odvolacia komisia po oboznámení sa s predloženými materiálmi konštatuje, že rozhodnutie ŠTK PFZ bolo vydané v súlade s predpismi SFZ a PFZ. Zo strany predkladateľa odvolania došlo k porušeniu ustanovenia čl. 43 ods. (6) Súťažného poriadku SFZ, ako aj k porušeniu ustanovenia odsekov 1. b) a 5. čl. 11 rozpisu súťaží PFZ 2016/2017.
Rozhodnutie: PP-OK-2016/2017-0001
Klub: OFK Jánovce
Dátum zaevidovania: 31.08.2016 19:30
Dátum vyriešenia: 07.04.2017 19:03
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
50 EUR 31.08.2016 19:30