Odvolacia komisia
PP-OK-2016/2017-0002
Odvolanie OFK Šuňava - rozhodnutie odvolacej komisie
Odvolacia komisia PFZ po oboznámení sa s predloženými dokladmi v súlade s príslušnými ustanoveniami futbalových noriem SFZ a PFZ vyslovuje tento záver: Odvolacia komisia podľa DP čl. 85 1. c. v súvislosti s neprístojnosťami hráčov a funkcionárov FK Šuňava v zápase FK Vlková – FK Šuňava rozhodnutia Disciplinárnej komisie PFZ zo dňa 20.10.2016: 1. Mení: - Výšku finančnej pokuty FK Šuňava podľa DP čl.49/4, čl.50/4 za inzultáciu rozhodcu hráčom počas stretnutia, za inzultáciu AR hráčom po stretnutí, za inzultáciu diváka hráčom po stretnutí a za HNS zástupcov FK Šuňava na 600 €. - Zastavenie činnosti FK Šuňava podľa DP čl. 49/5 a čl. 32/1, 2. na 3 súťažné stretnutia nepodmienečne s tým, že FK Šuňava svoje stretnutia odohrá a ŠTK odoberie 9 bodov. 2. Ruší: - povinnosť FK Šuňava zabezpečiť na všetky domáce stretnutia dospelých účasť 2 príslušníkov policajného zboru do konca súťažného ročníka 2016/2017. Zároveň nariaďuje FK Šuňava navýšenie počtu usporiadateľov na domácich majstrovských zápasov dospelých na počet 10 do konca súťažného ročníka 2016/2017. Poplatok za odvolanie vo výške 50 € bude klubu OFK Šuňava započítaný do mesačnej zbernej faktúry.
Rozhodnutie: PP-OK-2016/2017-0002
Klub: OFK Šuňava
Dátum zaevidovania: 03.11.2016 13:23
Dátum vyriešenia: 03.11.2016 13:24
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
50 EUR 03.11.2016 13:23
-100 EUR 03.11.2016 13:23