Komisia rozhodcov
Členovia
Peter Kočiš
Ján Michna
Roman Poracký
Tajomníci