Komisia rozhodcov
Členovia
Peter Kočiš
Ján Michna
Roman Poracký
Tajomníci
Rozhodnutia
PP-KR-2017/2018-0008Pochvala na výkon R
PP-KR-2017/2018-0007Pochvala na výkon R od FK Výborná
PP-KR-2017/2018-0006Námietka Sp.Belá B
PP-KR-2017/2018-0005Vzhliadnutie videa Sp.Štvrtok - Sp.Teplica
PP-KR-2017/2018-0004ÚS KR 6.9.2017
PP-KR-2017/2018-0003Videozáznam Sp.Štvrtok - Sp.Teplica
PP-KR-2017/2018-0002Dopnenie sťažnosti