Komisia rozhodcov
Členovia
Peter Kočiš
Ján Michna
Roman Poracký
Lukáš Dzivjak
Milan Šoltys
Tajomníci
Rozhodnutia
PP-KR-2018/2019-0003Vetácia Bijacovce
PP-KR-2018/2019-0002Vetácia Sp.Hrhov
PP-KR-2018/2019-0001Vetácia FO Výborná