Komisia rozhodcov
PP-KR-2016/2017-0001
Vzhliadnutie videozáznamu Vlková - Gánovce
KR na základe námietky FK Gánovce, vzhliadla videozáznam zo stretnutia 7. ligy 7.kola-dospelí - Vlková – Gánovce.a konštatuje, že sťažnosť je opodstatnená. Na základe tejto skutočnosti KR pozastavuje R Pompovi činnosť na 3 stretnutia dospelých nepodmienečne. Poplatok nebude klubu započítaný do mesačnej zbernej faktúry.
Rozhodnutie: PP-KR-2016/2017-0001
Klub: FK Gánovce
Dátum zaevidovania: 23.09.2016 16:53
Dátum vyriešenia: 23.09.2016 16:53
Stav: Vyriešené