Komisia rozhodcov
PP-KR-2016/2017-0004
Vetácia Slov.Ves
- KR berie na vedomie vetáciu ŠK 06 Slov.Ves
Rozhodnutie: PP-KR-2016/2017-0004
Klub: ŠK 06 Slovenská Ves
Dátum zaevidovania: 30.03.2017 20:11
Dátum vyriešenia: 30.03.2017 20:11
Stav: Vyriešené