Komisia rozhodcov
PP-KR-2016/2017-0006
Vetácie
- KR na základe počtu rozhodcov, ktorí sú k dispozícií v sobotu – bude prihliadať na vetácie len na stretnutia dospelých.
Rozhodnutie: PP-KR-2016/2017-0006
Klub: ŠK 06 Slovenská Ves
Dátum zaevidovania: 14.04.2017 14:28
Dátum vyriešenia: 14.04.2017 14:28
Stav: Vyriešené