Komisia rozhodcov
PP-KR-2016/2017-0015
Stažnosť na výkon R Bijacovce
KR na základe podnetu FK Bijacovce vzhliadla dve situácie, ktoré boli predmetom podnetu FK Bijacovce zo stretnutia 6.ligy dospelí Dravce – Bijacovce. Prvá situácia v 30´sa nachádza mimo záberu kamery – prípad odstupuje DK. V situácii z 89´ mal R nariadiť PVK /bez udelenia OT/ v prospech družstva hostí. Podnet uznáva ako opodstatnený. Poplatok sa nebude zarátavať do zbernej faktúry.
Rozhodnutie: PP-KR-2016/2017-0015
Klub: FK Bijacovce
Dátum zaevidovania: 26.05.2017 20:08
Dátum vyriešenia: 26.05.2017 20:08
Stav: Vyriešené