Komisia rozhodcov
PP-KR-2016/2017-0018
Podnet Sp.Hanušovce
- KR na základe podnetu FK Sp. Hanušovce vzhliadla videozáznam zo stretnutia Sp.Hanušovce – Jánovce so záverom, že v namietanej situácii v 27 min. mal rozhodca nariadiť priamy voľný kop. Poplatok sa nebude započítavať do mesačnej zbernej faktúry.
Rozhodnutie: PP-KR-2016/2017-0018
Klub: TJ Tatran Spišské Hanušovce
Dátum zaevidovania: 17.06.2017 09:31
Dátum vyriešenia: 17.06.2017 09:31
Stav: Vyriešené