Komisia rozhodcov
PP-KR-2017/2018-0002
Dopnenie sťažnosti
KR žiada FK Sp.Teplica o upresnenie svojej sťažnosti na výkon rozhodcu podľa čl. 6/g) rozpisu súťaže (minutáž + popis priestupku, voči ktorému sa mal R nesprávne dopustiť) Termín do 6.9.2017
Rozhodnutie: PP-KR-2017/2018-0002
Klub: FC Spišská Teplica L.D.
Dátum zaevidovania: 05.09.2017 17:24
Dátum vyriešenia: 05.09.2017 17:25
Stav: Vyriešené