Komisia rozhodcov
PP-KR-2017/2018-0003
Videozáznam Sp.Štvrtok - Sp.Teplica
KR žiada FK Sp.Štvrtok o doručenie videozáznamu zo stretnutia Sp.Štvrtok - Sp.Teplica do 6.9. do 15:00 hod.
Rozhodnutie: PP-KR-2017/2018-0003
Klub: OŠK Spišský Štvrtok
Dátum zaevidovania: 05.09.2017 17:26
Dátum vyriešenia: 05.09.2017 17:26
Stav: Vyriešené