Komisia rozhodcov
PP-KR-2017/2018-0004
ÚS KR 6.9.2017
- KR žiada FK Sp.Štvrtok o predloženie videozáznamu zo stretnutia Sp.Štvrtok – Sp.Teplica do piatka 8.9.2017 do 14:00 hod. - KR žiada všetkých rozhodcov a delegátov o vygenerovanie si v ISSF a zaplatenie členského príspevku pre sezónu 2017/2018 Chyby v zápisoch: Žiaci: Mišalko – neuvádza vedúceho domácich Dorast: Mišalko – neuvádza presný začiatok stretnutia, Ovšonka – neuvádza výsledok konfrontácie - KR upozorňuje : všetkých rozhodcov a DZ, že na lavičke náhradníkov počas stretnutia môžu byť prítomní len funkcionári, ktorí sú uvedení na zadnej strane Zápisu o stretnutí. - KR žiada všetky FK v pôsobnosti PFZ, aby na seminár R a DZ , ktorý sa uskutoční v jesennej časti súť. ročníka 2017/2018, zabezpečili nových možných uchádzačov o rozhodovanie futbalových stretnutí.
Rozhodnutie: PP-KR-2017/2018-0004
Dátum zaevidovania: 08.09.2017 18:09
Dátum vyriešenia: 08.09.2017 18:09
Stav: Vyriešené