Komisia rozhodcov
PP-KR-2017/2018-0005
Vzhliadnutie videa Sp.Štvrtok - Sp.Teplica
- KR na základe podnetu od FK Sp.Teplica vzhliadla videozáznam zo stretnutia 6.ligy Sp.Štvrtok – Sp.Teplica. Predmetom boli situácie z 58min., 86min. a rozmedie minúť 88-90min. KR konštatuje, že sťažnosť nie je opodstatnená ani v jenom bode sťažnosti. 58 min. – R správne neudelil ČK 86 min. – R správne nariadil na pokyn AR1 PK rozmedie min. 88-90 - došlo k 2x NS hráča Poplatok 40 € bude klubu započítačný do mesačnej zbernej faktúry. - KR na základe vzhliadnutia videozáznamu konštatuje, že v 89 min. došlo k HNS zo strany Hč.8 a následnému HNS Dč.7.- KR prípad odstupuje DK. - KR udeľuje pokarhanie R Gavalierovi za mylne vypísaný zápis o stretnutí (číslo napomínaného hráča a nesprávne uvedené striedanie)
Rozhodnutie: PP-KR-2017/2018-0005
Klub: FC Spišská Teplica L.D.
Dátum zaevidovania: 09.09.2017 08:41
Dátum vyriešenia: 09.09.2017 08:41
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
40 EUR 09.09.2017 08:41