Doplnenie ÚS z 7.9.2017

09.09.2017, Anna Chmurová

1. Správa KR:
- KR na základe podnetu od FK Sp.Teplica vzhliadla videozáznam zo stretnutia 6.ligy Sp.Štvrtok – Sp.Teplica. Predmetom boli situácie z 58min., 86min. a rozmedie minúť 88-90min.
KR konštatuj, že sťažnosť nie je opodstatnená ani v jenom bode sťažnosti.
58 min. – R správne neudelil ČK
86 min. – R správne nariadil na pokyn AR1 PK
rozmedie min. 88-90 - došlo k 2x NS hráča
Poplatok 40 € bude klubu započítačný do mesačnej zbernej faktúry.

- KR na základe vzhliadnutia videozáznamu konštatuje, že v 89 min. došlo k HNS zo strany Hč.8 a následnému HNS Dč.7.- KR prípad odstupuje DK.

- KR udeľuje pokarhanie R Gavalierovi za mylne vypísaný zápis o stretnutí (číslo napomínaného hráča a nesprávne uvedené striedanie)

2. Správa DK:
- DK na základe podnetu KR zo vzhliadnutia videozáznamu zo stretnutia 6.ligy Sp.Štvrtok – Sp.Teplica - /situácia z 89´/ DK trestá:

- zastavením činnosti na 2 stretnutia nepodmienečne Patrik Pafko, 1252941 /Sp.Teplica/, podľa DP, čl.49/1a,2a + 10 €
- zastavením činnosti na 2 stretnutia nepodmienečne Matej Sagula,1269765 /Sp.Štvrtok/, podľa DP, čl.49/1a,2a + 10 €

- DK na základe šetrenia KR a vzhliadnutia videozáznamu rešpektuje opravu zápisu - udelenie ŽK hráčovi FK Sp.Teplica č.27 /Martin Varmus/ namiesto hráča č.15 /Tomáš Svitana/  .

 

Prečítané: 278x