ÚRADNÁ SPRÁVA PFZ, 10.8.2017

09.08.2017, Anna Chmurová
zo zasadnutí komisií dňa 9.8.2017

1.Sekretariát PFZ :
- upozorňuje kluby na splatnosť mesačnej zbernej faktúry, ktorá je 14.8.2017
- Dáva na vedomie klubom, že im boli zaslané preddavkové faktúry za rozhodcov.

 

2.Správa ŠTK
- ŠTK dôrazne upozorňuje všetky družstvá na včasné začiatky stretnutí, na včasné nahadzovanie súpisiek pred stretnutím.

- ŠTK žiada klubových ISSF managerov o zodpovedné zaregistrovanie športových odborníkov klubu. Spôsob registrácie obdržal mailom každý ISSF manager.

- ŠTK nariaďuje TJ Tatran Spišské Hanušovce zabezpečiť pevné ukotvenie futbalových bránok


- ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 2.kola 6.ligy Veľký Slavkov – Spišský Štvrtok v opačnom poradí t. j.  13.08.2017 o 17:00 hod. na ihrisku v Sp. Štvrtku a v jarnej časti na ihrisku vo V. Slavkove – vzájomná dohoda. Spišský Štvrtok poplatok 10 €

 

- ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 3.kola 7.ligy Šuňava - Vlková 19.08.2017 o 15:00 hod.– vzájomná dohoda.Šuňava poplatok 10 €
 

- ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 7.ligy 7.kolo Výborná - Vernár dňa 17.9.2017 o 15:30 hod. - vzájomná dohoda - bez poplatku
 

- ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 2.kola 8.ligy Gánovce – Mlynčeky 01.09.2017 o 16:00 hod.– vzájomná dohoda. Mlynčeky poplatok 10 €

 

- ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 3.kola 8. ligy Dúbrava - Franková 15.09.2017 o 15:00 hod. – vzájomná dohoda. Bez poplatku

 

- ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 4.kola 7.ligy Slovenská Ves - Dravce v opačnom poradí t. j. 27.08.2017 o 13:00 hod. na ihrisku v Dravciach a v jarnej časti na ihrisku v Sl. Vsi – vzájomná dohoda. Dravce poplatok 10 €

 

- ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 5.kola 4.ligy dorast U19 sk. B Nová Ľubovňa – Vrbov  v opačnom poradí t. j. 16.9.2017 o 14:00  na ihrisku vo Vrbove a v jarnej časti na ihrisku v N.Ľubovni – vzájomná dohoda. Bez poplatku.

 

- ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 2.kola 3.ligy žiakov U15 Hranovnica – Vikartovce  dňa 18.8.2017 o 16:30 hod. – vzájomná dohoda. Vikartovce poplatok 5 €

 

- ŠTK oznamuje organizovanie turnajov U11 nasledovne:

Veľká Lomnica 02.09.2017 o 9:00. Zraz účastníkov o 8:30 na ihrisku vo Veľkej Lomnici

 

- ŠTK žiada kluby prípraviek o nahlásenie termínov turnajov.

 

- ŠTK upozorňuje kluby na koniec platnosti množstva registračných preukazov. Prosím skontrolujte si ich platnosť, aby ste boli na svoje prvé stretnutia pripravení.


3.Správa KR:
- KR žiada všetky FK v pôsobnosti PFZ, aby na seminár R a DZ , ktorý sa uskutoční v druhej polovici augusta, zabezpečili nových možných uchádzačov o rozhodovanie futbalových stretnutí.

 

4.Správa DK:

DK trestá : zastavením činnosti nepodmienečne na:
3 stretnutia
- Denis Hasaj  1267960  /Sp. Hrhov/ čl. 48/1c, 2b + 10 €

- DK trestá FK Vikartovce finančnou pokutou 80 € za HNS a neoprávnený vstup na lavičku náhradníkov p.Jána Lavka st. a p.Petra Šebesta počas stretnutia  6.ligy 1.kolo -Sp.St.Ves - Vikartovce.  Zároveň trestá menovaných zákazom výkonu akejkoľvek funkcie v súvislosti so súťažným stretnutím na 1 mesiac nepodmienečne, podľa DP,  48/1c,2b,4.  - poplatok  10  €

- DK trestá FK Sp.St.Ves finančnou  pokutou 100 € za HNS divákov počas a po stretnutí 6.ligy 1.kolo - Sp.St.Ves – Vikartovce.  Popl. – 10 €

- DK nariaďuje FK Sp.St.Ves zabezpečiť zákaz zdržiavania sa v areáli štadióna FK Sp.St.Ves počas majstrovských stretnutí vo všetkých súťažiach riadených PFZ, ako aj všetkých majstrovských stretnutí FK Sp.St.Ves na ihriskách súperov p. Vladimírovi Fabiánovi 1183689 nepodmienečne do 31.12.2017, podľa DP čl.20 / 2,3 – popl. 10 €

Prečítané: 524x