ÚRADNÁ SPRÁVA PFZ, 15.6.2017

14.06.2017, Anna Chmurová
zo zasadnutia odborných komisií dňa 14.6.2017

1.Sekretariát PFZ :
- oznamuje fanúšikom futbalu, že do 28.6.2017 je možnosť si  prednostne záväzne objednať na sekretariáte PFZ vstupenky na kvalifikačný zápas o postup na MS Rusko 2018 Slovensko – Slovinsko, ktoré sa odohrá v Trnave. Cena vstupenky 1. kategórie je 30,- Eur a cena vstupeniek 2. kategórie /za bránami / je 18,- Eur

2. Správa odvolacej komisie :
Odvolacia komisia sa na svojom zasadnutí dňa 09.06.2017 zaoberala odvolaním FK Bijacovce proti rozhodnutiu ŠTK a DK, oboznámila sa s predloženými materiálmi a rozhodla nasledovne:
Odvolacia komisia PFZ v súlade s čl. 85, ods. 2.b DP odvolanie FK Bijacovce  z a m i e t a. Poplatok za odvolanie vo výške 30 € bude klubu započítaný do mesačnej zbernej faktúry.

3.Správa ŠTK

ŠTK kontumuje stretnutie 4.ligy dorast sk.A 18.kolo  Bijacovce – L. Teplička 3:0 kont. z dôvodu neúčasti hostí na stretnutí. Prípad odstupuje DK.

ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 6.ligy 26.kolo  Spišský Hrhov –  Toporec dňa 18.6.2017 o 11:00 hod. Vzájomná dohoda. Sp.Hrhov poplatok 10 €.

ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 6.ligy 26.kolo Sp.Belá „B“ – V.Slavkov dňa 18.6.2017 o 13:30 hod. – kolízia stretnutí s VsFZ.

ŠTK oznamuje, že dňa 24.6.2017 sa uskutoční finálový turnaj  víťazov skupín súťaži U10 vo Veľkej Lomnici so začiatkom od 09:30 hod. Zraz účastníkov je na futbalovom ihrisku vo V. Lomnici o 09:00 hod. Účastníci finálového turnaja sú : V.Lomnica, Vikartovce, Lučivná, Jánovce

ŠTK prerokovala námietku FK Kurimany a na základe čl. 85/1 súť.poriadku námietku zamieta – poplatok 10 €

ŠTK odstupuje DK FK Gánovce.

ŠTK oznamuje klubom, že do 26.6.2017 je potrebné zaslať prihlášky do nového súťažného ročníka 2017/2018. Všetky potrebné informácie nájdete TU

2. Správa DK:

DK trestá :  zastavením činnosti nepodmienečne na:

1 stretnutie
- Daniel Lacko 1335661 / Sp.Bystré  - dorast /  čl. 37/3 + 5 €
- Ľubomír Duda 1061621 / Sp. St. Ves /  čl. 37/3  + 10 €

4 stretnutia
-Slavomír Eroš  1272410 / Hôrka - dorast /  čl. 48/1b, 2a + 5 €
-Stanislav Mazurek 1274399  / Vrbov / čl. 48/1b, 2a + 10 €

1 stretnutie za 5xŽK
- Ján Neupauer  1206174 / Huncovce / + 10 €
- Adam Kubaloš 1268111 / Hôrka - dorast / + 5 €
- Oliver Paciga 1346690 /  Hôrka – žiak  / + 5 €
- Dušan Bango 1328569 /  Hranovnica – žiak  / + 5 €

DK trestá FK Hozelec fin. pokutou 30 € za HNS a vykázanie z lavičky trénera p.Stanislava Zummera 1062729 počas stretnutia dospelých Hozelec – Sp.St.Ves. Zároveň trestá menovaného zastavením činnosti a zákazom výkonu akejkoľvek funkcie v súvislosti so súťažným stretnutím na 2 stretnutia nepodmienečne  podľa DP čl.48/1b,2a. + polp.10€

DK trestá FK Liptovská Teplička fin. pokutou 240 €  za neúčasť na stretnutí 4.ligy dorast sk. A v Bijacovcovciach -  podľa RS PFZ 7/g.

DK trestá FK Gánovce  finančnou pokutou 7 € za zapríčinenie neskorých začiatkov stretnutí, podľa RS 18.8.

DK upozorňuje FK na zastavenú činnosť od 14.6.2017 pre neúhradenie mesačnej zbernej faktúry v termíne splatnosti: Vernár, Dravce, Toporec, Huncovce, Vlkovce, Sp.Teplica, Mlynčeky

 

 

3. Správa KR

- KR na základe podnetu FK Sp. Hanušovce vzhliadla videozáznam zo stretnutia Sp.Hanušovce – Jánovce so záverom, že v namietanej situácii v 27 min. mal rozhodca nariadiť priamy voľný kop. Poplatok sa nebude započítavať do mesačnej zbernej faktúry.

 

-KR oznamuje všetkým rozhodcom, novým záujemcom o rozhodovanie, že letný seminár R a DZ sa uskutoční v dňoch 22 a 23.07.2017 v priestoroch sídla PFZ – NTC Poprad. KR žiada všetkých R a DZ aby si svoj program zabezpečili tak, aby sa plánovaného seminára mohli zúčastniť. Absolvovanie seminára je podmienkou pre zaradenie R a DZ na nominačné listiny v súťažnom ročníku 2017/2018.  

 

-KR žiada všetké FK v pôsobnosti PFZ, aby na seminár R a DZ zabezpečili nových možných uchádzačov o rozhodovanie futbalových stretnutí.

 

 

 

 

 

 

 

Prečítané: 333x