ÚRADNÁ SPRÁVA PFZ, 24.8.2017

23.08.2017, Anna Chmurová
zo zasadnutí odborných komisií PFZ 23.8.2017

1.Sekretariát PFZ :
- žiada o úhradu preddavkovej faktúry za rozhodcov: Batizovce, Dúbrava, Hôrka, Hranovnica , Kravany, Mlynčeky, Podolínec, Sp.Hanušovce, Šuňava, Vrbov  (jedna platba 700 € platená šekom- neidentifikovateľná?)

- upozorňuje všetkých rozhodcov, delegátov, aktívnych hráčov, trénerov, že cez systém ISSF  je potrebné si vygenerovať platbu a následne ju uhradiť za členský príspevok pre sezónu 2017/2018.

- oznamuje  všetkým klubom, že 1.9.2017 je možnosť absolvovať doškoľovací seminár trénerov v Kalinove /SsFZ/. Prihlášky je potrebné zaslať do 20.8.2017 na mail. adresu : peterstefanak@gmail.com

- oznamuje, že dňa 1.9. sa uskutoční v Poprade prednáška s trénerom Adriánom Guľom. Viac info na facebookovej stránke: https://www.facebook.com/adrian.gula.seminar/
- sekretariát dáva na vedomie možnosť prihlásenia sa do Mini Champions ligy 2017. 
Projekt je určený pre žiacke kluby 1.2. a 3.ligy v sezóne 2017/2018. 
Prihlášku je potrebné zaslať do 28.8.2017 emailom na peter.szenay@futbalsfz.sk
Viac informácii sa dozviete na linku: http://vsfz.futbalnet.sk/spravy/mini-champions-liga-2017

2.Správa ŠTK
- ŠTK kontumuje výsledok stretnutia 3. kola 7. ligy Šuňava - Vlková 3:0K pre neúčasť hostí.


- ŠTK nariaďuje odohrať neodohrané stretnutie 3. kola 6. OMV ligy PP-Stráže – Sp.Hrhov 01.09.2017 o 15:00 - neodohrané pre nespôsobilý terén.

 

- ŠTK nariaďuje odohrať neodohrané stretnutie 1. kola 8. ligy Lendak - Vlkovce 08.10.2017 o 15:00 - neodohrané pre nespôsobilý terén.

 

- ŠTK nariaďuje odohrať neodohraný turnaj prípravky U11 v Sp.Bystrom 03.09.2017 o 10:00. Zraz o 9:30 na ihrisku v Sp.Bystrom - neodohrané pre nespôsobilý terén.

 

- ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 4. kola 4. ligy žiakov U15 sk. A Gánovce – Šuňava 29.08.2017 o 10:30 – vzájomná dohoda. Gánovce poplatok 5EUR.

 

- ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 4. kola 8. ligy Gánovce – Dúbrava 08.10.2017 o 10:30 – vzájomná dohoda. Gánovce poplatok 10EUR.

 

- ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 7. kola 7. ligy Sp.Hanušovce - Bijacovce 15.09.2017 o 15:30 – vzájomná dohoda. Bez poplatku.

 

- ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 2. kola 4. ligy dorastu U19 sk. A Bijacovce – Hôrka 29.08.2017 o 13:00 – nariadenie ŠTK.

 

- ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 2. kola 3. ligy žiakov U15 Sp.Štvrtok – Švábovce 29.08.2017 o 14:00 – nariadenie ŠTK.

 

- ŠTK oznamuje organizovanie turnajov U11 nasledovne:

Sp.Štiavnik 26.08.2017 o 9:30. Zraz účastníkov o 9:00 na ihrisku v Sp.Štiavniku,

Sp.Hanušovce 02.09.2017 o 9:30. Zraz účastníkov o 9:00 na ihrisku v Sp.Hanušovciach,

FAM Poprad 15.09.2017 o 10:00. Zraz účastníkov o 9:30 na ihrisku pri ZŠ Jarná Poprad,

Kurimany 30.09.2017 o 9:00. Zraz účastníkov o 8:30 na ihrisku v Kurimanoch.

 

- ŠTK nariaďuje OFK Veľký Slavkov do najbližšieho stretnutia zabezpečiť vyznačenie hracej plochy podľa Rozpisu súťaží PFZ – t. j. postranné čiary minimálne 2m od ohradenia.


- ŠTK schválilo spoločné družstvo mládeže pre sezónu 2017/2018

U15 – ŠK Štrba a ŠK Krivaň Važec
U11 – FK Svit a ŠK Lúčivná

 

- ŠTK dáva do pozornosti DK: Vlková, Výborná.

 


4.Správa DK:

- DK trestá FK Spišský Štvrtok  fin.pokutou 80 € za HNS divákov po stretnutí Sp.Štvrtok – Hôrka, podľa DP, čl.12. DK nariaďuje FK Sp.Štvrtok zvýšiť počet usporiadateľov v domácich majstrovských stretnutiach dospelých na 8, menný zoznam usporiadateľov predložiť pred stretnutím rozhodcovi stretnutia. Zároveň DK nariaďuje zabezpečiť zamedzenie vstupu nepovolaných osôb do priestoru odchodu hráčov a R z hracej plochy.- poplatok 10€

- DK trestá FK Vlková finančnou pokutou 150 € za neúčasť na stretnutí dospelých v Šuňave podľa RS PFZ čl. 7.g + poplatok 10 €.

 

- DK trestá FK Výborná finančnou pokutou 7EUR za opakované zapríčinenie neskorých začiatkov stretnutí podľa RS PFZ čl. 8.18.

 

- DK zamieta žiadosť o odpustenie zvyšku trestu hráča Tomáš Krupa 1273041 – FK Bijacovce + poplatok 10 €.
 

- DK zamieta žiadosť o odpustenie zvyšku trestu hráča Ľubomír Pavluvčík 1269720 – FK Bijacovce + poplatok 10 €.

 

 

Prečítané: 472x