ÚRADNÁ SPRÁVA PFZ, 31.8.2017

30.08.2017, Anna Chmurová
zo zasadnutia odborných komisií 30.8.2017

1.Sekretariát PFZ :
- upozorňuje všetkých rozhodcov, delegátov, aktívnych hráčov, trénerov, že cez systém ISSF  je potrebné si vygenerovať platbu za členský príspevok pre sezónu 2017/2018.

-registrácia športových odborníkov / hlavný usporiadateľ, usporiadateľ, kameraman, hlásateľ, lekár a pod./ nepodlieha platbe členského poplatku. Spôsob registrácie nájdete :  http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici

- oznamuje, že dňa 1.9. sa uskutoční v Poprade prednáška s trénerom Adriánom Guľom. Viac info na facebookovej stránke: https://www.facebook.com/adrian.gula.seminar/

2.Správa ŠTK

- ŠTK kontumuje  stretnutie 4. kola 7.ligy Sp. Hanušovce - Výborná 3:0 kont. pre neúčasť hostí. Prípad odstupuje DK

 

- ŠTK kontumuje výsledky stretnutí turnaja prípravky U11 sk. D v Sp. Štiavniku :  Hôrka –Vlková 3:0K, Jánovce – Vlková 3:0K, Kurimany – Vlková 3:0K, Sp. Štiavnik – Vlková 3:0K – pre neúčasť na turnaji Prípad odstupuje DK

 

ŠTK nariaďuje :

-odohrať stretnutie 5. kola 6. OMV ligy Vikartovce – Batizovce v opačnom poradí, t. j. v jesennej časti Batizovce – Vikartovce a v jarnej časti Vikartovce - Batizovce – vzájomná dohoda. Vikartovce poplatok 10€.

 

- odohrať stretnutie 3. kola 4. ligy dorastu U19 sk. A Sp. Bystré – Bijacovce v opačnom poradí, t. j. v jesennej časti Bijacovce – Sp. Bystré a v jarnej časti Sp. Bystré - Bijacovce – vzájomná dohoda. Bijacovce poplatok 5€.

 

- odohrať stretnutie 10. kola 7. ligy Vernár - Bijacovce v opačnom poradí, t. j. v jesennej časti Bijacovce – Vernár a v jarnej časti Vernár – Bijacovce – vzájomná dohoda. Bez poplatku.

 

- odohrať stretnutie 1.kola 6. ligy Hôrka – Sp. Teplica dňa 01.09.2017 o 16:30 hod. – nariadenie ŠTK – bez poplatku

 

- ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 7. kola 7. ligy Sp. Hanušovce – Bijacovce v opačnom poradí, t. j. 15.09.2017 o 15:30 Bijacovce – Sp. Hanušovce a v jarnej časti Sp. Hanušovce – Bijacovce - vzájomná dohoda. Bez poplatku. Oprava predošlej ÚS

 

Doručené licencie trénerov:

Marián Zahurančík – Bijacovce

Marek Milaňák – Sp.Belá B

Ján Guziar – Batizovce

Ján Vitkaj – Sp.Bystré

Dávid Grainda – Sp.Hanušovce

Marek Falatko – Sp. Štvrtok

- ŠTK dôrazne upozorňuje všetky družstvá na včasné začiatky stretnutí, na včasné nahadzovanie súpisiek pred stretnutím.

- ŠTK žiada :  kluby prípraviek o nahlásenie termínov turnajov. ŠTK žiada FK o dodržiavanie termínov organizovania turnajov podľa Rozpisu súťaži PFZ. Neodohranie turnajov v rámci RS ,bude mať za následok odstúpenie na DK.

 

- ŠTK upozorňuje  štatutárov klubov, že osoby ktoré nebudú uvedené na druhej strane Zápisu o stretnutí, nemôžu byť počas stretnutia na lavičke náhradníkov.

- ŠTK žiada kluby 6 a 7. ligy PFZ  o predloženie licencií trénerov do 06.09.2017. V prípade nedodržania termínu, každý FK ktorí nedodržia termín predloženia, bude odovzdaný na riešenie DK.

- ŠTK dáva do pozornosti DK  FK Vernár.

 

2. Správa DK:
DK trestá zastavením činnosti nepodmienečne na:
1 stretnutie
Marián Zahurančík 1257443 /Bijacovce/ - podľa DP, čl.46/1a,2  + 10€
Peter Vida 1222195 /Lendak/ - podľa DP čl. 37/3 + 10€
Peter Lavko 1191919 / Vikartovce / - podľa DP čl. 37/3 + 10€

3 stretnutia
Salim al Khoury  1352742 /Hôrka – dorast / - podľa DP čl. 47/1a,2a + 5€

Na časové obdobie:
Marek Knežík 1224154 /Sp. Bystré / podľa DP čl.49/1b, 2b, na obdobie 3 týždňov od 30.8.2017 do 20.9.2017 + 10€
Jozef Petrik  1195595 / V.Slavkov /  podľa DP čl. 48/1b, 2b, na obdobie 4 týždňov od 30.8.2017 do 27.9.2017 + 10€

- DK trestá FK Vlková  fin. pokutou 100 € za nenastúpenie družstva prípravky na turnaj – RS čl 7/g + 5€

- DK trestá FK Výborná fin. pokutou 150 € za nenastúpenie družstva na stretnutie 7.ligy v Sp. Hanušovciach – RS čl.7/g  + 10€

- DK trestá na návrh ŠTK  FK Vernár sumou 7 € za zapríčinenie neskorých začiatkov stretnutí – RS čl. 8/18. +10€

- DK žiada  FK Šuňava o zaslanie písomného stanovisko k  účasti hráča Dunaja Jozefa 1195796 na majstrovských stretnutiach riadených PFZ. Menovaný hráč  je v treste na základe rozhodnutia DK zo dňa 20.10.2016. Stanovisko žiadame zaslať do najbližšieho zasadnutia DK 6.9.2017.

- DK zastavuje činnosť OFK ŠUňava od 4.9.2017 pre neúhradenie zálohovej faktúry za rozhodcov

3. Správa KR
- KR berie na vedomie pochvalu od FK Franková na výkon R Olejára  v stretnutí 8.ligy Franková  - Lendak.

- KR upozorňuje všetkých rozhodcov a DZ, že na lavičke náhradníkov počas stretnutia môžu byť prítomní len funkcionári, ktorí sú uvedení na zadnej strane Zápisu o stretnutí.

- KR žiada všetky FK v pôsobnosti PFZ, aby na seminár R a DZ , ktorý sa uskutoční v jesennej časti súť. ročníka 2017/2018, zabezpečili nových možných uchádzačov o rozhodovanie futbalových stretnutí.

Chyby v zápisoch:
Žiaci: Mirga – neuvádza vedúceho hostí, Melničuk, Olejár – neuvádzajú presný začiatok stretnutia
Dorast: Olejár – neuvádza presný začiatok stretnutia
Dospelí: Matejka – neuvádza presný začiatok stretnutia, neuvádza hlavného usporiadateľa, videotechnika, Maličký – neuvádza presný začiatok stretnutia

 

 

Prečítané: 455x