ÚRADNÁ SPRÁVA PFZ, 7.9.2017

07.09.2017, Anna Chmurová
zo zasadnutia odborných komisií dňa 6.9.2017

1.Sekretariát PFZ :
- upozorňuje kluby, že im bola vygenerovaná mesačná zberná faktúra v ISSF, ktorej splatnosť je 11.9.2017

- upozorňuje všetkých rozhodcov, delegátov, aktívnych hráčov, trénerov, že cez systém ISSF  je potrebné si vygenerovať platbu za členský príspevok pre sezónu 2017-2018.

- Registrácia športových odborníkov / hlavný usporiadateľ, usporiadateľ, kameraman, hlásateľ, lekár a pod./ nepodlieha platbe členského poplatku. Spôsob registrácie nájdete : http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici

- žiada záujemcov o nahlásenie záujmu o lístky na stretnutia reprezentácie:

- SVK – Malta – „A“ stretnutie sa odohrá 8.10.2017 o 18:00  v Trnave – cena lístkov 14 €a 22
- SVK – Island – „21“ stretnutie sa odohrá 5.10.2017 v Poprade – cena lístkov cca 4 € a 7 €
- SVK – Španielsko – „21“ stretnutie sa odohrá 10.10.2017 v Poprade – cena lístkov 4 € a 7 €

Termín: do 13.9.2017 formou mailu na sekretar@pfz-poprad.sk

2.Správa ŠTK

- ŠTK žiada kluby o predloženie dohôd k odohratiu stretnutí zo dňa  8.10.2017 z dôvodu veľkého záujmu o účasť na stretnutí SVK  - Malta. Žiadosť o zmenu termínu stretnutia nebude spoplatnená.

 

- ŠTK kontumuje výsledky stretnutí turnaja prípravky U11 sk. B v Sp. Bystrom : Sp. Bystré – Kravany 3:0K, Vernár – Kravany 3:0K, Vikartovce – Kravany 3:0K, Lipt. Teplička – Kravany 3:0K – pre neúčasť na turnaji. Do pozornosti DK.

 

- ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva prípravky U11 sk. B OFK Kravany. Družstvá vo vyžrebovaní s týmto súperom majú voľno. Do pozornosti DK.

 

- ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 6. kola 7. ligy Vernár – Huncovce 10.09.2017 o 16:00 - vzájomná dohoda. Bez poplatku.

 

- ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 5. kola 3. ligy žiakov U15 Vikartovce – Hôrka v opačnom poradí t. j. v jesennej časti na ihrisku vo Hôrke a v jarnej časti na ihrisku vo Vikartovciach. Vikartovce 5 EUR.

 

- ŠTK nariaďuje futbalovým klubom  od 2. kola Pohára  PFZ povinne  natáčať videozáznam z pohárových stretnutí.

 

Turnaje prípraviek U11:

 

Podolínec  - 09.09.2017 o 9:30. Zraz o 9:00 na ihrisku v Podolínci,

Jánovce -  09.09.2017 o 10:00. Zraz o 9:30 na ihrisku v Jánovciach,

L. Teplička  - 17.09.2017 o 10:00. Zraz o 9:30 na ihrisku v L. Tepličke,

Mlynčeky  - 23.09.2017 o 9:30. Zraz o 9:00 na ihrisku v Mlynčekoch.

 

- ŠTK predvoláva  : na svoje zasadnutie dňa 13.9.2017 o 15,30 hod. zástupcov klubov 6 ligy : V. Slavkov,  L. Teplička, Hozelec, Stráže,  Vikartovce, Sp. Stará Ves, Sp. Hrhov, Toporec, Hôrka . Na zasadnutie požadujeme doniesť licenciu trénera, ktorý je uvádzaný v Zápise o stretnutí.  


- ŠTK dôrazne upozorňuje všetky družstvá na včasné začiatky stretnutí, na včasné nahadzovanie súpisiek pred stretnutím.


- ŠTK žiada kluby prípraviek o nahlásenie termínov turnajov. ŠTK žiada FK o dodržiavanie termínov organizovania turnajov podľa Rozpisu súťaži PFZ. Neodohranie turnajov v rámci RS ,bude mať za následok odstúpenie na DK.

 

- ŠTK upozorňuje : štatutárov klubov, že osoby ktoré nebudú uvedené na druhej strane Zápisu o stretnutí, nemôžu byť počas stretnutia na lavičke náhradníkov.

 

- ŠTK  dôrazne upozorňuje kluby na povinnosť registrácie funkcionárov , ktorí sú uvedení v Zápise o stretnutí. Dôrazne upozorňujeme hlavne na registráciu lekára – zdravotníka, HÚ, videotechnika atď.

 

- ŠTK dáva do pozornosti DK  V. Slavkov

 

2. Správa DK:

DK trestá : zastavením činnosti nepodmienečne na:

1 stretnutie:
Adam Oračko  1369852 / Podolínec – dorast / - podľa DP, čl.37/3  + 5 €
František Žmijovský 1264054 /Lendak/ - podľa DP čl. 37/3 + 10€
Stanislav Lang 1194918 / Sp. Teplica / - podľa DP čl. 37/3 + 10€
Vlastimil Skokan 1155476 / Vikartovce / - podľa DP čl. 37/3 + 10€

3 stretnutia
Stanislav Dunaj – Jurčo 1212265 / Sp. Teplica / podľa DP čl. 48/1b, 2a + 10€

na časové obdobie:
Matúš Miškovič 1199362  / Hôrka / podľa DP čl.48/1c, 2b, na obdobie 3 týždňov od 6.9.2017 do 27.9.2017 + 10€

- DK trestá FK Kravany  fin.pokutou 100 € za nenastúpenie družstva prípravky na turnaj – RS čl 7/g. popl. + 5€

- DK trestá FK Kravany fin. pokutou 332 € za odhlásenie družstva U11 zo súťaže– RS čl 8.16.

- DK trestá na návrh ŠTK  FK Veľký Slavkov sumou 7 € za zapríčinenie neskorých začiatkov stretnutí – RS čl. 8/18.

- DK zamieta žiadosť o odpustenie zvyšku trestu hráča Tomáš Krupa 1273041 – FK Bijacovce + popl 10€.

 

- DK zamieta žiadosť o odpustenie zvyšku trestu hráča Ľubomír Pavluvčík 1269720 – FK Bijacovce + popl 10€.

 

- DK berie na vedomie list OFK Šuňava. Riadiaci zväz zvoláva pracovné stretnutie s OO PZ Poprad.

- DK uvoľňuje činnosť od 5.9. klubu FK Šuňava

3. Správa KR

- KR žiada FK Sp.Štvrtok o predloženie videozáznamu zo stretnutia Sp.Štvrtok – Sp.Teplica do piatka 8.9.2017 do 14:00 hod.

- KR žiada všetkých rozhodcov a delegátov o vygenerovanie si v ISSF a zaplatenie členského príspevku pre sezónu 2017/2018

Chyby v zápisoch:

Žiaci: Mišalko – neuvádza vedúceho domácich
Dorast: Mišalko – neuvádza presný začiatok stretnutia,  Ovšonka – neuvádza výsledok konfrontácie

- KR upozorňuje : všetkých rozhodcov a DZ, že na lavičke náhradníkov počas stretnutia môžu byť prítomní len funkcionári, ktorí sú uvedení na zadnej strane Zápisu o stretnutí.

- KR žiada všetky FK v pôsobnosti PFZ, aby na seminár R a DZ , ktorý sa uskutoční v jesennej časti súť. ročníka 2017/2018, zabezpečili nových možných uchádzačov o rozhodovanie futbalových stretnutí.

 

 

Prečítané: 464x