Športovo-technická komisia
Členovia
Jaroslav Guballa
Vladimír Gavalier
Miroslav Koščák
Tajomníci
Rozhodnutia
PP-STK-2018/2019-0074Termíny neodohraných stretnutí
PP-STK-2018/2019-0073Organizovanie turnajov U11
PP-STK-2018/2019-0072Zmena dorast Batizovce - Hranovnica
PP-STK-2018/2019-0071Zmena dorast Sp.Hrhov - V.Lomnica
PP-STK-2018/2019-0070Zmena žiaci Vikartovce - L.Teplička
PP-STK-2018/2019-0069Zmena 7.liga Šuňava - Sp.Hanušovce
PP-STK-2018/2019-0068Zmena 6.liga V.Slavkov - L.Teplička
PP-STK-2018/2019-0067ÚS DK 11.4.2019 - počet stretnutí
PP-STK-2018/2019-0066Zmena UHČ Sp.Štiavnik - Toporec
PP-STK-2018/2019-0065Zmena UHČ Štrba - Batizovce
PP-STK-2018/2019-0064Zmena UHČ Hôrka - Sp.Hrhov
PP-STK-2018/2019-0063Výnimka FO Výborná
PP-STK-2018/2019-0062Zmena 7.liga Vernár - Slov.Ves
PP-STK-2018/2019-0061Dravce-odohr.stretnutia v zast.činnosti
PP-STK-2018/2019-0056Kontumácia Dravce -Kravany
PP-STK-2018/2019-0055Kontumácia Bijacovce -Výborná
PP-STK-2018/2019-0054Nenastúpenia - odmeny delegovaných osôb
PP-STK-2018/2019-0053Podnet OFK Šuňava
PP-STK-2018/2019-0050Zmena UHČ Toporec - Gánovce - žiaci
PP-STK-2018/2019-0048Pohár PF - 3.kolo
PP-STK-2018/2019-0047Kontumácia Batizovce - Hôrka - žiaci
PP-STK-2018/2019-0045Predvolanie ŠK Lúčivná
PP-STK-2018/2019-0044Zmena UHČ Šuňava - Bijacovce
PP-STK-2018/2019-0043Kontumácia Šuňava - Jánovce
PP-STK-2018/2019-0039Nariadenie ŠTK - Bijacovce
PP-STK-2018/2019-0038Upozornenie - Matiašovce
PP-STK-2018/2019-0037Zmena UHČ Bijacovce - Výborná
PP-STK-2018/2019-0036Zmena UHČ Dúbrava - Kravany
PP-STK-2018/2019-0035Zmena UHČ žiaci Vikartovce - Švábovce
PP-STK-2018/2019-0034Zmena UHČ Dravce - Dúbrava
PP-STK-2018/2019-0033Kontumácia Sp.Štvrtok - Hozelec pohár
PP-STK-2018/2019-0032Turnaje U10 U11
PP-STK-2018/2019-0031Kontumácia dorastu Bijacovce - V.Lomnica
PP-STK-2018/2019-0030Kontumácia Šuňava - Mlynčeky
PP-STK-2018/2019-0029Zmena UHČ Výborná - V.Lomnica žiaci
PP-STK-2018/2019-0028ÚS DK 16.08.2018-počet stretnutí