Športovo-technická komisia
PP-STK-2017/2018-0076
Nahodenie zápisov U10,U11
- ŠTK opätovne dôrazne upozorňuje a žiada FK Kežmarok, Sp.Belá, Lendak, aby si v ISSF v kategóriách U10, U11 nahodili zápisy z odohratých turnajov. Ak do najbližšieho zasadnutia komisie ŠTK – 31.10.2017 zápisy nebudú nahodené, tak uvedené družstvá budú odstúpené na DK a následne im bude pozastavená dotácia 402,60 Eur na mládežnícke družstvo. (chýba celý turnaj U10 z 11.10 v Lendaku, Kežmarok – Lendak 18.10., U11 – Kežmarok – Sp.Belá 11.10., Sp.Belá – Kežmarok 18.10.
Rozhodnutie: PP-STK-2017/2018-0076
Dátum zaevidovania: 27.10.2017 21:00
Dátum vyriešenia: 27.10.2017 21:00
Stav: Vyriešené