Športovo-technická komisia
PP-STK-2018/2019-0061
Dravce-odohr.stretnutia v zast.činnosti
- ŠTK odpočíta družstvu dospelých Družstevník Dravce 3 body za odohratie stretnutia v zastavenej činnosti (úhrada faktúry z ISSF po splatnosti) – čl. 83/1 SP
Rozhodnutie: PP-STK-2018/2019-0061
Dátum zaevidovania: 20.10.2018 16:45
Dátum vyriešenia: 20.10.2018 16:45
Stav: Vyriešené