Športovo-technická komisia
PP-STK-2018/2019-0092
Finále pohára PFZ
- ŠTK oznamuje, že finále pohára PFZ Vikartovce – Sp.Štvrtok sa uskutoční dňa 29.5.2019 o 17:00 hod. v NTC Poprad - ŠTK predvoláva na pracovné stretnutie k organizácii finále pohára dňa 22.5.2019 o 15:00 hod. zástupcu klubu Vikartovce a Sp.Štvrtok
Rozhodnutie: PP-STK-2018/2019-0092
Dátum zaevidovania: 16.05.2019 09:41
Dátum vyriešenia: 16.05.2019 09:41
Stav: Vyriešené