Športovo-technická komisia
PP-STK-2018/2019-0095
Žiadosť o doručenie videozáznamu
- sekretariát žiada futbalový klub MŠK Slavoj Spišská Belá o predloženie videozáznamu zo stretnutia Sp.Belá „B“ – Vikartovce do 20.5.2019
Rozhodnutie: PP-STK-2018/2019-0095
Dátum zaevidovania: 16.05.2019 10:08
Dátum vyriešenia: 16.05.2019 10:08
Stav: Vyriešené