Disciplinárna komisia
Členovia
Ján Gallik
Tajomníci
Rozhodnutia
PP-DK-2018/2019-0042ÚS DK 17.4.2019 - podmienečné upustenie od zvyšku DS
PP-DK-2018/2019-0041ÚS DK 17.4.2019 - iné disciplinárne opatrenia
PP-DK-2018/2019-0040ÚS DK 17.4.2019 - počet stretnutí
PP-DK-2018/2019-0039ÚS DK 4.4.2019 - iné disciplinárne opatrenie
PP-DK-2018/2019-0038ÚS DK 4.4.2019 - odpustenie zvyšku trestu
PP-DK-2018/2019-0037ÚS DK 4.4.2019 - počet stretnutí
PP-DK-2018/2019-0036Prenesené tresty do jarnej časti 2018/2019
PP-DK-2018/2019-0035Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu
PP-DK-2018/2019-0034ÚS DK 7.11.2018
PP-DK-2018/2019-0033ÚS DK 31.10.2018 - iné disc.previnenia
PP-DK-2018/2019-0032ÚS DK 31.10.2018 - podmienečné upustenie od zvyšku trestu
PP-DK-2018/2019-0031ÚS DK 31.10.2018 - počet stretnutí, čas.obdobie
PP-DK-2018/2019-0030ÚS DK 24.10.2018
PP-DK-2018/2019-0029ÚS DK 17.10.2018-iné disciplin.previnenia
PP-DK-2018/2019-0028Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu
PP-DK-2018/2019-0027ÚS DK 17.10.2018 -počet stretnutí
PP-DK-2018/2019-0026ÚS DK 10.10.2018
PP-DK-2018/2019-0025ÚS DK 3.10.2018 - iné disc.previnenia
PP-DK-2018/2019-0024ÚS DK 3.10.2018 - počet stretnutí
PP-DK-2018/2019-0023ÚS DK 27.9.2018 - iné dis.previnenia
PP-DK-2018/2019-0022ÚS DK 27.9.2018 - počet stretnutí
PP-DK-2018/2019-0021ÚS DK 20.9.2018 - iné dis.prevenenia
PP-DK-2018/2019-0020ÚS DK 20.9.2018 - počet stretnutí
PP-DK-2018/2019-0019ÚS DK 14.9.2018 - iné
PP-DK-2018/2019-0018ÚS DK 14.9.2018 - iné disc.previnenia
PP-DK-2018/2019-0017ÚS DK 14.9.2018
PP-DK-2018/2019-0016ŽIadosť o odpustenie zvyšku trestu Lipovský Lukáš
PP-DK-2018/2019-0015ÚS DK 6.9.2018 - odpustenie zvyšku trestu
PP-DK-2018/2019-0014ÚS DK 6.9.2018 - počet stretnutí
PP-DK-2018/2019-0013ÚS DK 30.8.2018 - mimoriadne zasadnutie
PP-DK-2018/2019-0012ÚS DK 28.8.2018 - iné disciplin.previnenia
PP-DK-2018/2019-0011ÚS DK 28.8.2018 - ČK
PP-DK-2018/2019-0010ÚS DK 23.8.2018 - iné DS
PP-DK-2018/2019-0009ÚS DK 23.8.2018 - iné DP - Rastislav Matucha
PP-DK-2018/2019-0008ÚS DK 23.8.2018 - počet stretnutí
PP-DK-2018/2019-0007Odpustenie zvyšku trestu Grivalský Adam
PP-DK-2018/2019-0006ÚS DK 16.08.2018-iné disciplin.previnenia
PP-DK-2018/2019-0005Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu
PP-DK-2018/2019-0004ÚS DK 9.8.2018 - časové obdobie
PP-DK-2018/2019-0003ÚS DK 2.8.2018 - podmienečné upustenie od zvyšku trestu
PP-DK-2018/2019-0002ÚS DK 2.8.2018 - iné disciplin.previnenie
PP-DK-2018/2019-0001ÚS DK 2.8.2018 - počet stretnutí, čas.obdobie