Disciplinárna komisia
PP-DK-2017/2018-0040
Pokuta Jánovce, Výborná
DK trestá na návrh ŠTK FK Jánovce, FK Výborná finančnou pokutou 7,-Eur, za opakované zapríčinenie neskorých začiatkov zápasov, podľa RS čl.8.18
Rozhodnutie: PP-DK-2017/2018-0040
Dátum zaevidovania: 06.10.2017 20:18
Dátum vyriešenia: 06.10.2017 20:19
Stav: Vyriešené
POKUTY