Disciplinárna komisia
PP-DK-2017/2018-0053
Opakované neskoré začiatky stretnutí
- DK trestá na návrh ŠTK FK Bijacovce, Toporec, Vlková finančnou pokutou 7 € za opakované zapríčinenie neskorých začiatkov stretnutí, RS-18.8
Rozhodnutie: PP-DK-2017/2018-0053
Dátum zaevidovania: 02.11.2017 20:17
Dátum vyriešenia: 02.11.2017 20:18
Stav: Vyriešené
POKUTY