Disciplinárna komisia
PP-DK-2017/2018-0056
Pokuta Výborná
- DK trestá na návrh ŠTK FK Výborná finančnou pokutou 7 € za opakované zapríčinenie neskorých začiatkov stretnutí - RS-18.8
Rozhodnutie: PP-DK-2017/2018-0056
Klub: TJ FO Výborná
Dátum zaevidovania: 11.11.2017 20:54
Dátum vyriešenia: 22.11.2017 18:53
Stav: Vyriešené