Disciplinárna komisia
PP-DK-2018/2019-0002
ÚS DK 2.8.2018 - iné disciplin.previnenie
Iné disciplinárne previnenie: - U 002 FK Toporec (6.liga) – DK na základe podnetu ŠTK ukladá DS – finančnú pokutu 150,- € za nenastúpenie mužstva dospelých na pohárové stretnutie v Bijacovciach podľa RS, čl.7g + 10€ - U 003 FK SP.Hrhov (6.liga) – DK na základe podnetu ŠTK ukladá DS – finančnú pokutu 150,- € za nenastúpenie mužstva dospelých na pohárové stretnutie vo Frankovej podľa RS, čl.7g + 10€ - U 004 FK Svit (3.liga dorast U19) – DK na základe podnetu ŠTK ukladá DS – finančnú pokutu 498,-€ za odhlásenie mužstva dorastu po vylosovaní, podľa RS čl.8.16 + 5€
Rozhodnutie: PP-DK-2018/2019-0002
Dátum zaevidovania: 02.08.2018 10:00
Dátum vyriešenia: 02.08.2018 10:01
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 02.08.2018 10:00
10 EUR 02.08.2018 10:00
5 EUR 02.08.2018 10:00
POKUTY