Disciplinárna komisia
PP-DK-2018/2019-0003
ÚS DK 2.8.2018 - podmienečné upustenie od zvyšku trestu
Podmienečné upustenie od zvyšku DS: - U 005 Pavol Legát 1102162 (Kravany 8.liga) – DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku DS a rozhodla, že podľa čl.41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 2.11.2018 + 10€ - U 006 Marek Marhefka 1200574 (Sp.Teplica 6.liga) – DK uvoľňuje pozastavenie športovej činnosti na základe DP čl.37/6 a ukladá pokutu 20€ podľa RS čl.8.3/c + 10€
Rozhodnutie: PP-DK-2018/2019-0003
Dátum zaevidovania: 02.08.2018 10:02
Dátum vyriešenia: 02.08.2018 10:19
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Pavol Legát 10 EUR 02.08.2018 10:02
Marek Marhefka 10 EUR 02.08.2018 10:03
POKUTY