Disciplinárna komisia
PP-DK-2018/2019-0004
ÚS DK 9.8.2018 - časové obdobie
Vylúčenie po ČK: - U 008 Miloš Zakopian 1254003 (Vrbov 7.liga) vylúčený za HNS (urážka R) podľa čl. 48/1c,2b DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na časové obdobie 5 týždňov od 6.8.2018 do 17.9.2018 + 10 € - U 009 Marián Harakaly 1223381 (V.Slavkov 6.liga) vylúčený za HNS (zmarenie vyloženej gólovej príležitosti a urážku R) podľa čl. 46/1b,2, čl.48/1c,2b DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na časové obdobie 7 týždňov od 6.8.2018 do 1.10.2018 + 10 € /vrátane pohárových stretnutí/
Rozhodnutie: PP-DK-2018/2019-0004
Dátum zaevidovania: 09.08.2018 09:50
Dátum vyriešenia: 09.08.2018 09:57
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Miloš Zakopian 10 EUR 09.08.2018 09:52
Marián Harakaly 10 EUR 09.08.2018 09:52