Disciplinárna komisia
PP-DK-2018/2019-0030
ÚS DK 24.10.2018
Vylúčenie po 2xŽK - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/3 DP na 1 súťažné stretnutie: - U 113Peter Mišianik 1274387 (Šuňava 4.liga dorast U19) od 22.10.2018 + 5 € - U 114 Peter Lešundák 1220743 (Gánovce 8.liga) od 22.10.2018 + 10 € - U 115 Silvio Mlak 1260728 (Sp.Belá 6.liga) od 22.10.2018 + 10 € Disciplinárna sankcia po 5 x ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie: - U 116 Vladim Bambushkar 1405447 (Štrba 6.liga) – od 22.10.2018 + 10 € - U 117 Oliver Krajč 1274314 (Hranovnica 4.liga dorast U19) – od 22.10.2018 + 5 € Vylúčenie po ČK: - U 118 Viliam Kužel 1269275 (V.Lomnica 4.liga dorast U19) - vylúčený HNS /zmarenie vyloženej gólovej príležitosti pred PÚ/ podľa čl. 46/1b,2 DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie od 22.10.2018 + 5 € -U 119 Juraj Beck 1204910 (Huncovce 6.liga) – vylúčený za HNS /urážka R/ podľa čl.48/1a,2a DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 2 stretnutia od 22.10.2018 + 10€ Iné disciplinárne previnenie -U 120 FK Vlkovce (8.liga) - DK na základe podnetu ŠTK ukladá DS - finančnú pokutu 7€ za opakované zapríčinenie oneskorených začiatkov stretnutí podľa PS, čl.18.8
Rozhodnutie: PP-DK-2018/2019-0030
Dátum zaevidovania: 30.10.2018 10:09
Dátum vyriešenia: 30.10.2018 10:17
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Peter Mišianik 5 EUR 30.10.2018 10:10
Peter Lešundák 10 EUR 30.10.2018 10:10
Silvio Mlak 10 EUR 30.10.2018 10:11
Vadim Bambushkar 10 EUR 30.10.2018 10:12
Oliver Krajč 5 EUR 30.10.2018 10:12
Viliam Kužel 5 EUR 30.10.2018 10:13
Juraj Beck 10 EUR 30.10.2018 10:13
POKUTY