Disciplinárna komisia
PP-DK-2018/2019-0031
ÚS DK 31.10.2018 - počet stretnutí, čas.obdobie
Disciplinárna sankcia po 5 x ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie: - U 121 Dalibor Čáni 1160674 (Batizovce 6.liga) – od 29.10.2018 + 10 € - U 122 Jozef Dzurňák 1241662 (Sp.Hrhov 6.liga) – od 29.10.2018 + 10 € - U 123 Erik Mlynarčík 1351544 (Kurimany 7.liga) – od 29.10.2018 + 10 € Vylúčenie po ČK: - U124 Mário Zastko 1260720 (Slov.Ves 7.liga) - vylúčený za HNS /telesné napadnutie na HP – kopnutie súpera/ podľa čl. 49/1b,2b DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 3 týždne od 29.10.2018 s prerušením do jarnej časti (do 8.4.2019) + 10 € - U 125 Marián Harakaly 1223381 (V.Slavkov 6.liga) – vylúčený za HNS /urážka súpera/ podľa čl.47/1a,2a DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 3 stretnutia od 29.10.2018 s prerušením do jarnej časti + 10 € - U 126 Juraj Príhoda 1302686 (Hozelec 7.liga) – vylúčený za HNS /urážka súpera/ podľa čl.47/1a,2a DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 2 stretnutia od 29.10.2018 s prerušením do jarnej časti + 10 € -U 127 Ján Levocký 1049768 (Batizovce 6.liga) – DK na základe správy delegáta stretnutia (HNS – urážka AR a pokus o telesné napadnutie AR) podľa čl.48/1c,2b DP ukladá DS - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 5 týždňov od 29.10.2018 s prerušením do jarnej časti (do 22.4.2019) + 10 €
Rozhodnutie: PP-DK-2018/2019-0031
Dátum zaevidovania: 31.10.2018 21:32
Dátum vyriešenia: 07.11.2018 10:28
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Dalibor Čáni 10 EUR 31.10.2018 21:33
Jozef Dzurňák 10 EUR 31.10.2018 21:33
Erik Mlynarčik 10 EUR 31.10.2018 21:34
Mário Zastko 10 EUR 31.10.2018 21:34
Marián Harakaly 10 EUR 31.10.2018 21:34
Juraj Príhoda 10 EUR 31.10.2018 21:35
Ján Levocký 10 EUR 31.10.2018 21:35