Disciplinárna komisia
PP-DK-2018/2019-0032
ÚS DK 31.10.2018 - podmienečné upustenie od zvyšku trestu
Podmienečné upustenie od zvyšku DS - U 128Juraj Beck 1204910 (Huncovce 6.liga) – DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku DS a rozhodla, že podľa čl.41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu 3 mesiace s prerušením do jarnej časti (do 17.6.2019 +10 €
Rozhodnutie: PP-DK-2018/2019-0032
Dátum zaevidovania: 31.10.2018 21:36
Dátum vyriešenia: 31.10.2018 21:38
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Juraj Beck 10 EUR 31.10.2018 21:36